Het is nog geen uitgemaakte zaak dat een nieuwe methode om slachtoffers van de toeslagenaffaire sneller te compenseren zal worden doorgezet. Dat zegt staatssecretaris De Vries.

Zij reageert daarmee op berichten dat de kosten via deze methode met miljarden zouden oplopen. De Vries benadrukt dat het om een pilot gaat waarover het kabinet pas eind deze maand beslist. Er staat op dit moment nog niets vast, zegt De Vries.

De Stichting Gelijkwaardig Herstel, opgericht door prinses Laurentien en de Toeslagendienst ging er tot nu toe wel degelijk vanuit dat de ‘methode Laurentien’ door zou gaan. Er is ook al een bedrag van 1,2 miljard euro voor vrijgemaakt in de Voorjaarsnota.

De methode om slachtoffers sneller te compenseren is samen met gedupeerden bedacht. Uit een geheime notitie die de NOS inzag bleek gisteren dat voor het herstel langs deze route een miljardenstrop dreigt. Ambtenaren vragen zich af of de grote bedragen die met de compensatie gepaard gaan nog wel uitlegbaar zijn. Gemiddeld krijgen gedupeerden via de nieuwe methode 128.000 euro schadevergoeding.

Uit berekeningen in de geheime notitie die de NOS inzag blijkt dat de operatie op deze manier 5 miljard euro duurder kan uitvallen. De Vries wil niet op die bedragen in gaan.

Wel erkent ze signalen van ambtenaren te krijgen. Ze wil daarom een zorgvuldig besluit over het vervolg nemen. Volgens haar staat nu nog niets vast over het vervolg van de hersteloperatie. Daar gaat het kabinet nog goed naar kijken. De Vries: “We hebben bij de aankondiging van deze pilot altijd gezegd dat het uitlegbaar moet zijn. Schaalbaar ook. “

Volgens De Vries kan de pilot nog wel degelijk gestopt worden. “Daar zitten dillema’s bij die van te voren al geschetst zijn en daar zullen we gewoon een keuze in moeten maken. Ik denk dat het belangrijkste is dat we proberen zo goed mogelijk recht doen aan de ouders, aan wat wij hun aangedaan hebben. Secundair daarbij is het geld, maar het moet wel uitlegbaar zijn naar andere ouders en naar de samenleving.”

Grote onderlinge verschillen

Vragen zijn er ook over de verschillen tussen de bedragen die de Stichting van Laurentien toekent aan ouders, en de bedragen die de zogenoemde Commissie van Wijzen uitkeert. Die verschillen zijn soms ruim 100.000 euro.

Kamerlid van de VVD Roeling Kamminga zegt daarover: “Het kan niet zo zijn dat de ene route ruimere compensatie geeft dan de andere, het is tijd dat daar opheldering over komt.”

NSC-leider Omtzigt zegt “zeer onaangenaam verrast” te zijn over het nieuws dat de hersteloperatie nog miljarden duurder wordt. “We hebben nu het nare probleem dat mensen die zwaar gedupeerd zijn achteraan de rij komen te staan.’ Hij noemt het een “moeilijk te controleren proces” voor Kamerleden. Hij wil uitleg van het kabinet en zegt dat het de onderhandelingen bij de formatie er niet makkelijker op maakt.

Staatssecretaris de Vries zegt dat het kabinet binnenkort met een brief aan de Kamer komt. Het is de bedoeling dat de demissionaire ministerraad einde deze maand besluit hoe het verder gaat.