Het kabinet heeft een brief ontvangen van Eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius met de boodschap niet te treuzelen met het stikstofbeleid. Ook verwacht hij resultaten te zien van de maatregelen die het kabinet gaat nemen.

De Eurocommissaris wijst erop dat Nederland de afspraken moet nakomen over de vermindering van de stikstofuitstoot tot 2030. De kritische depositiewaarde, dat is de maximale stikstofneerslag die een natuurgebied aankan, mag in geen enkel Natura2000-gebied worden overschreden, zegt hij. De natuurgebieden moeten volledig kunnen herstellen.

Hij zegt verder dat de uitkoopregelingen voor boeren er niet toe mogen leiden dat aan de ene kant stikstofuitstoot wordt verminderd, terwijl aan de andere kant door het geven van nieuwe vergunningen de uitstoot juist weer toeneemt. Het is niet duidelijk of hij daarbij doelt op de PAS-melders, de boeren die buiten hun schuld nog geen vergunning hebben.

De uitkoopregelingen die het kabinet aan boeren wil aanbieden liggen voor toestemming bij de Europese Commissie. Die moet beoordelen of het om toegestane staatssteun gaat, of dat de opkoopregelingen niet mogen.

Formeel signaal

De brief lijkt op een formeel signaal om Nederland aan de stikstofafspraken te houden. Dat geldt ook voor de waarschuwing voor ‘ongeoorloofd’ gebruik van de uitkoopregelingen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil nog niet op de inhoud reageren.

In een eerste reactie zegt minister Van der Wal dat zij de brief gisteravond kreeg en hem nu eerst gaat bestuderen.