In 2023 hebben veel ministeries minder geld uitgegeven dan was begroot, in totaal 4,5 miljard euro. Allerlei plannen konden niet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door een tekort aan arbeidskrachten en vertraging in geplande projecten. Ook hebben minder Nederlanders subsidie aangevraagd.

Dit schrijft minister Kaag van Financiën in de Najaarsnota 2023, een overzicht van de begroting van 2023, dat in de herfst wordt opgemaakt.

Dit wil niet zeggen dat er nu geld over is. Want er is ook minder geld – 4,3 miljard euro – binnengekomen. Dit heeft verschillende oorzaken, onder meer een daling van de belasting- en premieontvangsten.

Lager gasverbruik

In de afgelopen maanden is de economische groei ook tegengevallen; mensen hebben minder geconsumeerd, waardoor er minder btw is binnengekomen. Verder is er minder gas verbruikt. De inkomsten van de energiebelasting zijn daardoor gedaald. Het definitieve overzicht van de begroting van 2023 komt over een paar maanden, in mei 2024.