Het kabinet voelt er op dit moment weinig voor om meer asielzoekers te laten werken. Eerst moet ons land grip krijgen op de totale migratie, maakte staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) duidelijk tijdens een debat in de Tweede Kamer over een voorstel van D66. In het debat werd de onenigheid tussen de coalitiepartners over migratie opnieuw duidelijk.

Kamerlid Anne-Marijke Podt van D66 heeft een plan ingediend om de beperkingen voor asielzoekers om te werken grotendeels op te heffen. Nu moeten ze een half jaar wachten en mogen ze daarna maximaal 24 weken per jaar werken. Bovendien moeten ze een bsn-nummer en een bankrekening hebben.

Podt wil dat asielzoekers zich vanaf dag één kunnen inschrijven bij een gemeente en gewoon het hele jaar kunnen werken. Dat draagt volgens haar bij aan de integratie van vreemdelingen. Bij Oekraïners gaat het al zo en dat werkt goed, betoogt ze. Ook verschillende gemeenten willen dat de belemmeringen worden opgeheven.

Coalitie verdeeld

Maar het kabinet en de coalitie proberen al maanden overeenstemming te bereiken over asiel en migratie. VVD en CDA willen de instroom van asielzoekers ontmoedigen en inperken omdat de opvang vastloopt, terwijl D66 en ChristenUnie vooral ruimhartig willen zijn.

Die verschillen in opvatting kwamen ook duidelijk naar voren in het debat. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte denkt dat sneller en meer werken ook de overlast door asielzoekers kan verminderen. VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans vindt dat eerst de instroom omlaag moet. Ook in andere landen waar de regels voor werken versoepeld zijn, zoals Denemarken, werd dat voorafgegaan door een veel strenger toelatingsbeleid.

Staatssecretaris Van der Burg beklemtoonde dat de regels voor werken onderdeel moeten zijn van een “totaalpakket aan maatregelen”. Nu al besluiten om de regels te versoepelen, betitelde hij als “cherry-picking”, oftewel alleen de krenten uit de pap halen.

De partij van Van der Burg, de VVD, is bang dat soepeler regels voor werken een aanzuigende werking zullen hebben op asielzoekers. Mensen die uiteindelijk toch afgewezen worden, kunnen dan nog moeilijker uitgezet worden. Andere rechtse partijen zijn het daarmee eens en het CDA twijfelt. Of er een meerderheid voor komt is nog niet duidelijk.

Uitspraak rechter

Ondertussen ligt er nog wel een uitspraak van de rechter, die bepaalde dat de 24 weken-grens in strijd is met Europees recht. Het kabinet is tegen dat vonnis in hoger beroep gegaan. Als de uitspraak ook bij de hoogste rechter in stand blijft, zal het kabinet die gewoon uitvoeren, beloofde Van der Burg.

Het debat liep zo ver uit, dat minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) niet meer aan het woord kwam. Het debat wordt nu op een later moment vervolgd.