Het ministerie van Justitie en Veiligheid hield zich bij het inhuren van een beveiligingsbedrijf om buurten rond asielzoekerscentra veilig te houden niet aan de aanbestedingsregels. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

Ook waren er volgens de krant binnen de Vreemdelingenpolitie grote zorgen over de manier waarop zij van het ministerie moesten besluiten over potentiële overlastgevers.

Het ministerie stelde volgens de krant op verzoek van minister Yesilgöz een coördinator overlast aan. Deze coördinator, Kees Loef, had de opdracht om de overlast van een groep asielzoekers uit landen als Marokko of Algerije die geen of nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning tegen te gaan.

Loef is een bekende van Yesilgöz: ze werkten in het verleden beiden bij de gemeente Amsterdam. Daar werkten zij als bestuursadviseurs veiligheid om overlast van de ongeveer zeshonderd grootste veelplegers in de stad tegen te gaan. “Ze hadden mij nodig omdat ze er met het ministerie niet uitkwamen. Niemand deed wat”, zegt Loef in NRC. “De opdracht aan mij was: dóé iets, los het op.”

Straatcoach

Loef stelde een team aan dat deels bestond uit mensen die hij kende van zijn tijd in Amsterdam. Hij huurde onder meer een beveiligingsbedrijf in van een oud-kickbokser die bij de gemeente meewerkte als adviseur, straatcoach en begeleider van andere straatcoaches. Dat bedrijf houdt toezicht rondom asielzoekerscentra.

Dat kostte 3 miljoen euro. Volgens de regels had het ministerie bij zulke hoge kosten de klus moeten aanbesteden, maar dat is niet gebeurd. “Op het ministerie begonnen ze ook te mopperen. Maar de minister heeft gezegd: we gaan dit gewoon doen”, stelt Loef in de krant.

‘Dwingende spoed’

Het ministerie erkent dat de aanbestedingsregels niet gevolgd zijn, maar stelt in een reactie dat er sprake was van “dwingende spoed”. Inmiddels heeft het ministerie wel een aanbesteding lopen voor uitbreiding in andere gemeenten.

Ook blijkt uit onderzoek van NRC dat er binnen de Vreemdelingenpolitie bezwaren waren over de manier waarop het ministerie de overlast wilde aanpakken. Er zou een proef zijn gestart waarbij de Vreemdelingenpolitie al bij aankomst van de asielzoekers potentiële overlastgevers eruit moest halen.

Daarbij werd gevreesd dat het zou leiden tot etnisch profileren. Een bron bij de Vreemdelingenpolitie vertelt aan de krant: “Op het ministerie hoorden we: de minister wil dit nu eenmaal. Ik zei: de minister kan zoveel willen, maar zo werkt het toch niet?”

‘Niet de bedoeling’

De baas van de Vreemdelingenpolitie wilde daar volgens de krant niet aan meewerken en het plan werd aangepast. Volgens het ministerie zijn er gesprekken met de politie geweest “over de zorgen met betrekking tot etnisch profileren. Daarbij is duidelijk met elkaar gecommuniceerd dat dit uiteraard niet de bedoeling is”.

Ook is het niet altijd duidelijk waarom iemand naar een speciale locatie wordt toegebracht die voor overlastgevers geschikt is. “Wat wij vanuit de pilot onder overlast verstaan, hebben we bewust niet gedefinieerd. Omdat we ons niet willen laten beperken”, zegt de coördinator van de IND tegen NRC.