De JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, wil vasthouden aan 2030 als het jaar waarin de uitstoot van stikstof moet zijn gehalveerd. Voorzitter Suijker is bang dat de VVD “puur om electorale redenen” van standpunt zal veranderen. Tot nu toe is de lijn van het kabinet dat in 2030 de uitstoot met de helft moet zijn teruggebracht en dat in 2025 en 2028 ‘ijkmomenten’ zijn om de voortgang te bekijken.

Maar na de enorme winst van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen van vorige week staat het kabinet onder druk om de doelstellingen te versoepelen. Binnen de coalitie pleit vooral het CDA daarvoor. CDA-fractievoorzitter Heerma herhaalde gisteren dat 2030 “niet heilig” is. Volgens hem ligt de bal bij het kabinet om op het gebied van stikstof consequenties te verbinden aan de verkiezingsuitslag.

‘Staan voor een verantwoord natuurbeleid’

De JOVD staat achter 2030, inclusief de eerdere ijkmomenten, en voorzitter Suijker denkt dat daar ook nog steeds een politieke meerderheid voor is. Het jaartal moet volgens hem niet van tafel. Hij vindt wel dat het kabinet de bevolking niet genoeg heeft “meegenomen” waar het precies naartoe wil en hij denkt dat veel mensen zich niet “gezien” voelen.

Suijker benadrukt dat er een oplossing moet komen voor het behoud van natuur en dat dat met name van belang is voor jonge generaties. Volgens hem moeten juist liberalen staan voor een verantwoord natuurbeleid en mag angst voor een verkiezingsnederlaag geen verandering brengen in de ambities.

Als andere partijen niet aan 2030 willen vasthouden, is dat aan hen, vindt de JOVD. Gisteren riepen ook de Jonge Democraten, die gelieerd zijn aan D66, hun partij op niet toe te geven in de stikstofdiscussie. Voorzitter Duvekot sprak in Nieuwsuur van een “probleem dat niet weggaat door een verkiezingsoverwinning”.