Kandidaten van Kleur

about_1

Jeroen Koendjbiharie – Volt #23

Jeroen Koendjbiharie – Volt #23

Ik ben 28 jaar geleden geboren in ‘s-Hertogenbosch, waar ik ook ben opgegroeid. Voor mijn studie heb ik drie jaar in Delft gewoond en daarna twee jaar in Zweden. Sinds 2015 woon ik in Wageningen, waar ik begin 2020 ben gepromoveerd aan de Universiteit van Wageningen, als Microbioloog. Momenteel werk ik hier in het Laboratorium voor Microbiologie. In Wageningen ben ik ook betrokken bij de organisatie van het maandelijkse Science Café Wageningen, waar we meestal twee wetenschappers de kans geven een bepaald onderwerp vanuit hun eigen expertise te belichten.

Ik ben van nature erg nieuwsgierig en wil graag een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Dit is waarom ik de wetenschap ben ingegaan; het uitoefenen van een ander soort baan kan ik me ook eigenlijk niet voorstellen. Echter ben ik me ook steeds beter gaan realiseren dat veel van de grote problemen waar we als samenleving tegenaan lopen vooral politieke problemen zijn. Problemen die we kunnen oplossen door collectief de juiste besluiten te nemen. En klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zijn zulke gigantische en acute problemen dat ik het aan mezelf eigenlijk niet meer kon verantwoorden om niet actief bij te dragen aan het vinden – en nemen – van de juiste besluiten.

Volt als progressieve pan-Europese partij, ontstaan uit een grassroots-beweging, is wat mij betreft de juiste weg voorwaarts, door weer een langetermijnvisie te kunnen brengen in de Nederlandse politiek; een eerlijker verhaal over de EU te vertellen; en heel Europa groener, socialer, én democratischer maken. Want veel van de uitdagingen waar we voor staan houden niet op aan de Nederlandse grens: we zullen deze dus ook samen moeten oplossen.

Ik zal mij in het bijzonder hard maken voor democratische vernieuwing, omdat ik ervan overtuigd ben dat we meer besluitvorming van onderop nodig hebben om draagkracht te krijgen voor de ingrijpende transitie naar een duurzame samenleving.