Kandidaten van Kleur

about_1

GroenLinks –  Jaswina Elahi #38

Mijn naam is Jaswina Elahi. Ik ben geboren in Eindhoven en getogen in Den Haag. Van dichtbij ben ik vaak getuige van het feit dat de voordelen van onze (meritocratische) samenleving slechts enkele groepen ten goede komen. Weinig regeringen doen daar iets aan, meestal dragen zij bij aan de versterking van de tegenstelling tussen rijk en arm. Ik maak mij daarnaast grote zorgen over de sociale stigmatisering en uitsluiting van groepen (ook door de overheid), de krapte op de woningmarkt, de hardnekkige armoede, de ongestrafte aantasting van de waardigheid van burgers.

De menselijke maat in samenleving en beleid is versneld aan het afkalven. Voor migrantengroepen, die vaak ook nog onderhevig zijn aan discriminatie in het onderwijs, arbeidsmarkt en woningmarkt knelt deze situatie nog veel meer. Het sociaal beleid is niet meer gebaseerd op ondersteuning van kwetsbaren in de samenleving, maar op wantrouwen. Dat is het rot aan de wortel van de samenleving.

In mijn werk als docent en onderzoeker heb ik verschillende trajecten en tools helpen ontwikkelen die bijdragen aan loopbaanontwikkeling en het vinden van een positie op de arbeidsmarkt. Delen hiervan zijn opgenomen in onderwijsprogramma’s en in het lokale beleid. Ze dragen bij aan het vinden van een baan . Daarnaast zijn mijn onderzoeksbevindingen naar ‘waardigheid in armoede’ de gemeente Den Haag opgevallen Daar wordt nu een beleid ontwikkeld om te voorkomen dat de waardigheid van arme mensen niet wordt aangetast.

Ik ben niet iemand die alleen maar praat over de kwesties, maar die ook aanpakt. Dat heeft te maken met mijn jeugd dat werd gekenmerkt door ‘allochtone armoede’ in de grote stad . Ik werd goed in het zoeken naar strategische alternatieven om mijn situatie te verbeteren. Daarnaast heb ik veel geluk gehad door inspirerende mensen te ontmoeten die altijd hebben geloofd in mijn kwaliteiten en in staat was om mezelf te ontwikkelen. Als vrijwilliger bij vele migranten- en welzijnsorganisaties en in mijn werk als docent en onderzoeker heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van deze ervaringen en lessen. Als kamerlid wil ik deze opgedane ervaring en kennis ten goede laten komen aan een grotere groepen sociaal zwakkeren in de samenleving. Die verdienen met de menselijke maat beoordeeld te worden en een elementaire waardigheid die hen niet altijd wordt toegekend.