Jan Anthonie Bruijn blijft voorzitter van de Eerste Kamer. Bij de verkiezing versloeg de VVD’er de enige tegenkandidaat, PvdA’er Mei Li Vos. Bij de schriftelijke (geheime) stemming kreeg Bruijn 44 Eerste Kamerleden achter zich en Vos 26. Er waren 4 blanco stemmen.

Omdat twee weken geleden een nieuwe Eerste Kamer aan het werk is gegaan, moest ook een nieuwe voorzitter worden gekozen.

Bruijn zit al sinds 2012 in de senaat en is sinds 2019 voorzitter. Hij is ook hoogleraar immunopathologie en was bij Tweede Kamerverkiezingen drie keer voorzitter van de commissie die het VVD-verkiezingsprogramma schreef.

Recent kwam hij in het nieuws, toen hij door ambtenaren van de Eerste Kamer was beschuldigd van een vervelende bejegening. Hij is op zijn gedrag aangesproken door de griffier en hij heeft beterschap beloofd.

Ongenoegen adresseren

Bij de toelichting op zijn kandidatuur zei Bruijn vandaag dat iedereen zich vrij moet voelen om ongenoegen te adresseren, zonder achting voor hiërarchische verhoudingen. “Ik ben dankbaar te mogen werken met een griffier en staf die mij aanspreken op zaken die beter kunnen.”

Bruijn noemde verder de toegevoegde waarde van de Eerste Kamer duidelijk en hij benadrukte dat de senaat een politiek orgaan is “dat met een politieke rol naar de kwaliteit van wetgeving kijkt”. Hij hoopt dat het debat over de positie van de senaat verder wordt gevoerd.

In zijn dankwoord zei Bruijn dat hij hoopt ook het vertrouwen te verdienen van de senatoren die niet op hem hebben gestemd. Hij voegde eraan toe dat hij zich verheugt op de samenwerking met allen in de Eerste Kamer. “Ik zal mijn best doen om voor alle leden en alle medewerkers een goede voorzitter te zijn.”