Kandidaten van Kleur

about_1

DENK – Isaura Carrilho #6

 

Ik ben Isaura Carrilho. Ik ben geboren op Curaçao uit een Surinaams gezin, getogen in Amsterdam en 26 jaar jong. Ik ben een product van het koninkrijk, een product van Amsterdam, een product van zowel de Surinaamse cultuur als de Curaçaose cultuur, ik ben de hoop van mijn voorouders en hopelijk een voorbeeld voor de volgende generaties.

Ik ben van mening dat het niet alleen anders kán maar ook  anders moet. De tijd is rijp om het roer om te gooien. De kloven moeten gedicht worden en daar hebben wij iedereen bij nodig. Het wordt tijd dat iedereen, niet alleen in Nederland, maar elke burger in het Koninkrijk daadwerkelijk gelijkwaardig is aan elkaar. Het wordt tijd voor gelijke kansen en gelijke behandeling ongeacht huidskleur, afkomst of religie. Het wordt tijd dat de stem van jongeren en jongvolwassenen meegenomen worden in het politiek debat, daar ligt immers de toekomst. Het wordt tijd dat de tweede kamer een daadwerkelijke reflectie wordt van de samenleving.

De huidige crisis raakt ons allen. Des de belangrijker dat ook de stemmen van allen inwoners in het Koninkrijk worden gehoord en hun noden zichtbaar worden. Daar wil ik, als jonge politieke wetenschapper met een affiniteit met de eilanden in het Koninkrijk, studenten, en jongeren en jongvolwassenen die het moeilijk hebben, een verandering in brengen. Ik geloof in een samenleving voor iedereen, een samenleving waarin de meest kwetsbaren kunnen rekenen op ondersteuning, een samenleving waarin iedereen gelijk is, een samenleving waarin iedereen gezien en gehoord wordt. Een moderne samenleving waarin meer  ruimte is voor duurzaamheid, samenhorigheid en gelijkheid.

Het is tijd voor verandering, en daar heb ik jouw hulp bij nodig. Laat je stemrecht gelden, voor ons allen, voor onze kinderen en de volgende generaties.  Als jong toekomstig kamerlid wil ik mij geheel inzetten voor een gelijkwaardige samenleving en onze jongeren politiek bewuster maken. Want ook hun stem geldt!