De inspectie Justitie en Veiligheid slaat opnieuw alarm over de situatie in Ter Apel. De brandveiligheid in het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers is niet op orde, waardoor mensen niet op tijd kunnen vluchten. Ook zijn er steeds meer incidenten, ook met geweld. De inspectie oordeelt dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) snel hulp nodig heeft omdat het het “niet meer alleen kan bolwerken en dringend bijstand nodig heeft”.

Afgelopen dinsdag heeft de inspectie na een bezoek geconcludeerd dat de maximale bezetting met honderden mensen wordt overschreden. Daarmee kan niet voldaan worden aan de meest “basale eisen van opvang op het gebied van bed en bad”, aldus de inspectie.

De asielzoekers overnachten veelal in wachtruimtes, waar ze ‘s nachts bij brand niet snel uit kunnen vluchten. Begin vorige maand luidde de inspectie ook al de noodklok vanwege de situatie in Ter Apel, de leefomstandigheden waren er “uiterst kritiek”.

“Er moet voorzien worden in een adequate verblijfsmogelijkheid waar mensen veilig zijn, zich veilig voelen en waar de brandveiligheid op orde is. De COA-medewerkers doen al maanden wat ze kunnen maar nu wordt bijna het onmogelijke van hen gevraagd”, vertelt Hans Faber van de inspectie Justitie en Veiligheid.

Vanaf vandaag worden asielzoekers voor de nacht ergens anders in het land overgebracht, om zo ‘s nachts de brandveiligheid te kunnen garanderen. Overdag worden ze weer teruggereden naar Ter Apel.

Aantal incidenten groeit

Binnen de hekken van het COA-terrein groeit het aantal incidenten met de dag. Ook de ernst van de gewelddadigheden neemt toe, constateert de inspectie. Zo is gebleken dat een groep van zo’n 200 tot 250 mensen zorgt voor flinke overlast.

Dat blijkt ook uit een recent GGD-rapport dat in handen is van EenVandaag. In het rapport staat dat er onder meer sprake is van methadongebruik. Verder moeten bewoners op vieze matrassen in de wachtruimtes slapen, is er geen mogelijkheid voor wassen van kleding en worden asielzoekers bij binnenkomst niet gescreend op ziektes, zoals tuberculose.

In het rapport worden de uitkomsten van een observatiebezoek beschreven, dat de GGD Groningen deed op verzoek van burgemeester Velema van Westerwolde.

De inspectie van Justitie en Veiligheid roept op om het COA Ter Apel van bijzondere bijstand te voorzien. Op die manier kan er zo snel mogelijk passende opvang geregeld worden. Ook wil de inspectie dat gemeenten en provincies buiten Groningen beter gaan samenwerken met het Rijk.

Van der Burg doet weer een beroep op gemeenten

Demissionair staatssecretaris Van der Burg doet naar aanleiding van de noodkreet van de inspectie nog eens een beroep op gemeenten en provincies om meer opvangplekken ter beschikking te stellen. Volgens Van der Burg is het duidelijk dat het zo niet langer kan.

De staatssecretaris wijst erop dat hij de afgelopen maanden al vaker een oproep heeft gedaan en hij beseft dat hij veel van de gemeenten en provincies vraagt. “Als alle provincies en gemeenten helpen, moet het mogelijk zijn voldoende opvang te realiseren. Gelukkig zijn er gemeenten die al de helpende hand bieden. Hierdoor was het afgelopen nacht niet nodig om de wachtruimte van de IND in te zetten.”

Van der Burg voegt eraan toe dat hij samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken inzet op het versneld laten “uitstromen” van statushouders naar gemeenten: “Want met elke statushouder die we elders kunnen onderbrengen, creëren we ook weer een vrije plek in de opvang.”