Mensen uit risicogroepen kunnen in het najaar weer een vaccinatie krijgen tegen corona. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die vorige maand al pleitte voor een nieuwe vaccinatieronde.

Het gaat daarbij om mensen van 60 jaar en ouder, volwassenen en kinderen met een hoog medisch risico (bijvoorbeeld omdat ze een afweerstoornis hebben) en iedereen die ook jaarlijks een uitnodiging krijgt voor het halen van een griepprik. Dat zijn zo’n 4 miljoen mensen.

Er worden tegenwoordig minder mensen ernstig ziek door corona. Maar omdat het virus waarschijnlijk toch blijft circuleren, is de verwachting dat de bescherming door vaccinatie of eerdere besmettingen zal afnemen. Daarom blijft het volgens de minister belangrijk om risicogroepen te blijven beschermen tegen ziekenhuisopname of overlijden.

Aangepast vaccin

Ook zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten mogen de herhaalprik halen. De vaccinatie is vrijwillig en het is de bedoeling dat het gaat gebeuren met een mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer dat is aangepast aan de huidige variant van het virus. Mensen die geen mRNA-vaccin willen, kunnen ook een traditioneel eiwit-vaccin krijgen.

Kuipers schrijft aan de Tweede Kamer dat hij in oktober wil beginnen met de nieuwe prikronde, maar dat is afhankelijk van de leveringen van de vaccins en de voorbereidingstijd die de GGD’en nodig hebben.

De prik aanbieden aan de hele bevolking is volgens de minister niet nodig, omdat er onder 60-minners sprake is van een hoge mate van bescherming tegen het virus. Dat is het gevolg van doorgemaakte besmetting en eerdere vaccinatie. Bovendien lopen zij minder kans om ernstig ziek te worden.

Zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen krijgen in de 22ste week van hun zwangerschap wel een coronaprik aangeboden. Dat aanbod geldt het hele jaar door. Ook daarmee volgt de minister het advies.

De Gezondheidsraad adviseert ook om de vaccinatieronde structureel te maken, omdat het onzeker is hoe het virus zich gaat ontwikkelen. Of er zo’n structureel vaccinatieprogramma komt en hoe dat eruit gaat zien, wil Kuipers later beslissen.