about_1

Imane Elfilali- Volt #4

Vertel ons iets over jezelf dat we nog niet weten.
Ik ben na de middelbare school uit idealisme Internationaal en Europees recht gaan studeren en sindsdien speelt de Europese Unie en het bijdragen aan de maatschappij een rode draad door alles wat ik doe. Daarnaast heb ik ook een creatieve kant en heb ik in het bijzonder interesse in fotografie. Ik heb veel geleerd van mijn periode aan de kunstacademie in Den Haag. Ik vind fotografie een sterk medium waarmee we de wereld dichter bij kunnen brengen en ook nieuwe perspectieven kunnen ontdekken. Fotografie interesseert me als kunstvorm en ook als manier om verhalen te vertellen. Als een getuigenis en als prikkel voor onze verbeelding. Ik heb veel respect en waardering voor fotografen die bijvoorbeeld in conflictgebieden onder zware omstandigheden een visuele stem proberen te geven aan dat wat zij zien. In deze fase van mijn leven heb ik geen tijd om zelf te fotograferen, maar ik sluit het voor de toekomst niet uit.

Wat is volgens jou het belang van een organisatie als Kleur de Kamer?
Het bijdragen aan meer inclusiveit en diversiteit in de politiek. We hebben diverse rolmodellen nodig in alle lagen van de politiek, in bepaalde sectoren en in het hogere bestuur van Nederland. Dat is nog steeds niet vanzelfsprekend en dat zou het wel moeten zijn. Diversiteit is een rijkdom en moeten we als samenleving vanzelfsprekend gaan vinden. Brede representatie en een reële weergave van hoe Nederland eruitziet in de politiek, helpt om tot kwalitatief goede besluiten te komen, die op brede steun van de Nederlandse bevolking kunnen rekenen. Een organisatie als Kleur de Kamer geeft daar een goede push aan. 

Wat vind je het leukst aan Nederland en waarom?
Dat we overal naartoe fietsen, ook als het regent. Ik vind het mooi dat in Nederland jong en oud de fiets nemen om ergens naar toe te gaan. En de openheid. Mensen in Nederland zijn relatief gemakkelijk in de omgang en over het algemeen open en spontaan. Ik hou van reizen, van verschillende culturen zien en heb een tijdje in Buenos Aires en Brussel gewoond. Ik voelde me juist op die afstand erg verbonden met Nederland en Europa. Het mooie aan Europa, waar Nederland onderdeel van is, is de diversiteit aan mensen, culturen, landschappen en dat allemaal binnen handbereik. Dat is een groot goed en daar moeten we van blijven leren. Ik hoop dat we verder kunnen blijven bouwen op de gedachte van wederzijdse solidariteit waarop de Europese Unie ooit mee is begonnen.

Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben in De Tweede Kamer?
Ik hoop dat ik dan heb kunnen bijdragen aan een radicale omslag in het mensbeeld dat nu heerst, zowel vanuit de politiek als vanuit de overheid. Een mensbeeld gebaseerd op vertrouwen in plaats van wantrouwen. We moeten onze systemen daar ook op inrichten, zodat we mensen vooruit kunnen helpen in hun leven. Zo iets als het toeslagenschandaal mag niet meer gebeuren. En meer gendergelijkheid. Verschillen in salarissen tussen mannen en vrouwen voor hetzelfde werk en geen loondiscriminatie kunnen echt niet meer. Wij willen een minister van Discriminatie, Inclusie en Gelijkheid, die daarop in de praktijk en in wetgeving gaat toezien. Ik ben een doorzetter en zal me volledig inzetten voor meer gelijke kansen voor iedereen.

Waarom zou men juist op jou moeten stemmen?
Ik ben optimistisch, toegankelijk en altijd gericht op het zoeken naar oplossingen. We zullen het namelijk ondanks alle verschillen met elkaar moeten doen. Ik maak me erg zorgen om de toename van meer conservatisme in Nederland met minder acceptatie voor verschillende groepen, zoals mensen met een biculturele achtergrond of mensen uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Ik ben als persoon altijd gericht op wat wél kan en vind keuzevrijheid en zelfbeschikking over je leven en lichaam ontzettend belangrijk. Daarbij hecht ik als jurist aan verdragen, mensenrechten en grondrechten die we met elkaar hebben opgebouwd. Om die te bewaken is in Nederland een nieuwe en progressieve koers nodig. Als persoon neem ik brede ervaring en kennis mee vanuit mijn werk in Den Haag en Brussel en vanuit de politiek als fractievoorzitter en raadslid in Rotterdam. Ik heb van dichtbij gezien hoe de politieke processen van de Tweede Kamer en de Europese Unie werken en hoe het democratischer en transparanter moet. Ik wil de politiek dicht bij de mens brengen, want politiek gaat over jou en mij. Net als de Europese Unie, dat zijn wij zelf. Dat betekent luisteren en mensen vroeg en goed betrekken. Ik wil daar als volksvertegenwoordiger aan bijdragen en die afstand tot de politiek verkleinen. 

Waar kunnen we meer informatie over je vinden?
Linktr.ee/Imane.Elfilali
Insta: imane.elfilali.volt
X: @imane_elfilali
LinkedIn: Linkedin.dom/in/imanee 

 

Kandidaten van Kleur