about_1

Hind Dekker-Abdulaziz – D66 #46

Vertel ons iets over jezelf dat we nog niet weten.
Om mijn hoofd leeg te maken dans ik één keer per week en dat weten de meeste mensen niet van mij.

Wat is volgens jou het belang van een organisatie als Kleur de Kamer?
Kleur de Kamer wil meer diversiteit in de politiek brengen. Dat is een goede zaak, want mensen moeten zichzelf kunnen herkennen in politici. Daarnaast kan je met een divers team problemen vanuit verschillende perspectieven bekijken en maatschappelijke problemen op deze manier beter oplossen.

Wat vind je het leukst aan Nederland en waarom?
Ik woon in Nederland sinds mijn 15e en was toen gevlucht uit de dictatuur van Irak. Het feit dat je in Nederland altijd je eigen mening mag hebben en deze mag uiten. Dat klinkt heel klein, maar ik ben opgegroeid in een land waar je geen andere mening mocht hebben dan wat de staat vond, en anders moest je vrezen voor je leven.

Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben in De Tweede Kamer?
Ik wil niet meer dat mensen op basis van hun achtergrond onterecht als fraudeur of mogelijke fraudeur worden aangemerkt door overheden als de uwv of de belastingdienst. Overheden moeten zich aan de wet houden en transparant worden over het eigen rekenmodellen. Ik maak me ook zorgen om de impact van social media op onze kinderen en wil graag de macht van de big tech kleiner maken om onze privacy te beschermen.

Waarom zou men juist op jou moeten stemmen?
Ik wil dat mensen zich kunnen herkennen in de politiek. Ik sta voor diversiteit en inclusiviteit en wil de burger weer vertrouwen geven in de overheid. Door regelingen eenvoudiger te maken en door de overheid ook toegankelijker en transparanter te maken. Zodat het makkelijker wordt om te krijgen waar je recht op hebt zonder onnodige rompslomp.

Waar kunnen we meer informatie over je vinden?
https://d66.nl/mensen/hind-dekker-abdulaziz/
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/hindabdulaziz
Instagram https://instagram.com/hinddekker
Twitter @Hind_D66

 

Kandidaten van Kleur