De drie Kamerleden van Forum voor Democratie worden zeven dagen geschorst als Kamerlid. Omdat ze blijven weigeren hun nevenfuncties op te geven, mogen de Kamerleden Baudet, Jansen en Van Meijeren een week lang niet het woord voeren tijdens de debatten. Ze mogen wel stemmen.

Een meerderheid van de Kamer stemde vanmiddag in met die sanctie, na een advies van het College van onderzoek integriteit Tweede Kamer. De straf wordt opgelegd voor zeven kalenderdagen en gaat morgen in. Omdat aanstaande vrijdag het kerstreces van de Kamer begint, gaat het netto om twee dagen dat Baudet, Van Meijeren en Jansen niet mee mogen debatteren.

De Kamerleden zelf onthielden zich van stemming. PVV, BBB en JA21 stemden tegen. BBB en JA21 vinden het beter als er een boete wordt opgelegd. Kamervoorzitter Bosma (PVV) stemde als enige van zijn fractie vóór de schorsing. Hij is lid van het Presidium, het bestuur van de Tweede Kamer dat de aanbeveling van het College doorstuurde naar de Kamer.

Kamerleden zijn verplicht hun nevenfuncties en het geld dat ze daarmee verdienen op te geven in een register, zo staat in de gedragscode voor Kamerleden. Het idee daarachter is dat volksvertegenwoordigers transparant moeten zijn over de belangen die ze hebben.

In oktober vorig jaar werd Baudet ook al geschorst, nadat hij had geweigerd zijn bijbaan als bestuurder van een uitgeverij te laten registreren. Die uitgeverij, Amsterdam Media Group, brengt boeken van de Forum-leider op de markt. Ook toen werd de schorsing vlak voor een recesperiode opgelegd. Jansen en Van Meijeren, ook bestuurders bij de uitgeverij, werden toen alleen berispt.

Maaltijdboxen

Nu ligt er een klacht omdat Baudet, Jansen en Van Meijeren onder de naam Eerlijk Eten maaltijdboxen verkopen en die nevenfunctie en inkomsten daaruit niet laten registreren. Vorige maand bleek uit onderzoek van Nieuwsuur dat de producten in de maaltijdboxen voor een deel uit het buitenland komen, terwijl Forum claimt dat ze direct van het land komen van Nederlandse boeren die goed voor hun dieren zorgen.

Het College van onderzoek integriteit Kamerleden, bestaande uit deskundigen van buiten het parlement, acht de klacht gegrond. Kamerleden mogen nevenfuncties hebben, maar ze moeten iedere schijn van belangenverstrengeling voorkomen en open en transparant zijn door zo’n bijbaan openbaar te registeren. Dat geldt zeker als het gaat om een commerciële nevenfunctie, vindt het College.

Bij de aanbeveling voor de straf weegt het College ook mee dat Baudet, Van Meijeren en Jansen op geen enkele manier hebben meegewerkt aan het onderzoek. Zij hebben zelfs helemaal niet gereageerd op de klacht. Ook het feit dat ze recidivist zijn is een verzwarende omstandigheid.

‘Alleen verantwoording aan de kiezer’

Eerder zei Baudet dat hij het principieel oneens is met de bepaling dat nevenfuncties moeten worden opgegeven. “Wij leggen geen verantwoordelijkheid af aan de Tweede Kamer, alleen aan de kiezer”, zei hij toen. De Forum-Kamerleden geven volgens Baudet hun neveninkomsten wel op aan de Belastingdienst. Als die boven een bepaalde grens komen, worden de parlementariërs gekort op hun salaris als Kamerlid.

Behalve de schorsing krijgen Baudet, van Meijeren en Jansen ook de aanwijzing om hun nevenfuncties en -inkomsten alsnog in het openbaar register te laten opnemen. Van Meijeren wordt ook nog op de vingers getikt, omdat hij zijn bijbaan als Statenlid in Zuid-Holland en gemeenteraadslid in Den Haag niet heeft opgegeven. Daarvoor krijgt hij ook nog een berisping.

In een reactie op X noemt Forum de schorsing “een schoffering van de kiezer en een keiharde ondermijning van de verkiezingsuitslag en de democratie.”