Kandidaten van Kleur

about_1


Harun Basli

Waar kunnen we je vinden op het stembiljet?
Wijdemeren, D66, lijst 6, nr. 6.

Vertel ons iets over jezelf dat we nog niet weten.
Als iemand die altijd positief denkt, droomde ik van goede tijden tijdens mijn gevangenisdagen in Turkije. Hier leef ik die dagen van vrijheid waar ik van droomde. Ik wil graag vooruit, naar anderen luisteren, van anderen leren, dingen doen en dingen beleven.

Wat is volgens jou het belang van een initiatief als Kleur de Kamer?
Het belang van diversiteit in Nederland staat buiten kijf. Te zien is dat Kleur de Kamer ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan diversiteit in de politiek. Kiezers met verschillende culturele achtergronden, die zien dat ze vertegenwoordigd zijn in de politiek, zullen bij deze gelegenheid hun participatie aan de samenleving kunnen vergroten.

Wat vind je het leukst aan je gemeente en waarom?
Ik ben in Izmir, die een kuststad is, geboren. Nu woon ik waterrijke gemeente Wijdemeren. Hier voel ik me thuis.

Wat wil je als eerste veranderen zodra je raadslid bent?
Als eerste wil ik dat de gemeente meer ruimte voor ontwikkeling geeft aan mensen om uit de bijstand te komen: met scholing, stimuleringstrajecten en toestaan van tijdelijk werken naast de uitkering.

Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben in je gemeente?
Iedereen, ongeacht afkomst, geloof, gender, uiterlijk, gezondheid of seksuele voorkeur moet zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelt in Wijdemeren. Dat betekent ook dat iedere inwoner van Wijdemeren gelijk behandeld wordt.

Waarom zou men juist op jou moeten stemmen?
Ik heb speciale expertises op terreinen die de andere kandidaat-raadsleden niet hebben, te weten integratie, vluchtelingenproblematiek, maar ook ICT.

Waar kunnen we meer informatie over je vinden?
LinkedIn:          https://www.linkedin.com/in/harun-basli/
Twitter:            https://twitter.com/hrbasli