Minister Harbers noemt het de enige realistische keuze om voorlopig vooral in te zetten op onderhoud wegen in plaats van nieuwe aan te leggen. Hij sprak vandaag in de Tweede Kamer over wat er mogelijk is.

Harbers maakte twee weken geleden bekend dat een groot deel van het geld dat is gereserveerd voor de aanleg van nieuwe wegen zal worden gebruikt voor grootschalig onderhoud. Dat komt volgens hem vooral doordat er vanwege de stikstofcrisis weinig kan worden gebouwd.

In de Kamer zijn veel zorgen over het uitstel van de aanleg van nieuwe infrastructuur en ook in de provincies heeft het besluit tot onrust geleid. Zo stuurden de provincies Overijssel en Gelderland een brief aan het kabinet waarin ze erop aandringen vast te houden aan eerder gemaakte afspraken.

‘Geld niet op de plank laten liggen’

De minister erkende dat het niet “zijn droom was” om voorlopig nauwelijks nieuwe wegen aan te leggen. Maar hij zou het nog vervelender vinden als het voor aanleg geserveerde geld nog jaren op de plank blijft liggen. Hij benadrukte ook dat de capaciteit van Rijkswaterstaat dan onvoldoende wordt benut en aannemers in financiële problemen komen.

Harbers zei verder dat nu projecten worden uitgesteld we des te meer afhankelijk zijn van de staat van de bestaande infrastructuur en dat het daarom juist goed is om nu extra aandacht te besteden aan onderhoud. En volgens hem komt bij onderhoud en renovatie veel minder stikstof vrij.

De minister beloofde de Kamer dat hij de komende tijd met provincies gaat praten over de precieze invulling van zijn plannen. Woensdag doet de Raad van State weer uitspraak in een zaak over stikstof. Het gaat dan om een rondweg bij Arnhem.