Het kabinet en de Groningse bestuurders zijn het nog niet eens over compensatie voor de gaswinning. Tussen de wensen van bestuurders uit de regio Groningen en de plannen van het kabinet zit nog een substantieel gat, zei de commissaris van de Koning René Paas na urenlang overleg dinsdagavond.

Groningen eist zeker 30 miljard aan investeringen voor langere tijd. Volgens Paas kwam het kabinet met “meer dan een appel en een ei”, maar nog lang niet genoeg. Bij het overleg waren ook premier Rutte en vijf andere bewindslieden aanwezig.

Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw zei na afloop dat er goed overleg is geweest, “maar we zijn het niet over alles eens”. Volgens de staatssecretaris is “over het hele palet” gepraat: schade en versterking van huizen in het aardbevingsgebied, economisch perspectief en welzijn in de regio. “We zijn nog niet klaar. We gaan de komende dagen proberen om nog wat verder te komen.”

Ereschuld

De Groningse commissaris van de Koning zei dat de voorstellen van het kabinet wel serieus zijn, maar niet voldoende. “Wij hebben bekendgemaakt wat we willen dat het kabinet biedt, wat wij verstaan onder een geloofwaardig antwoord op de ereschuld”, aldus Paas. Er zit nog een “groot gat” volgens de commissaris.

Het gesprek over het toekomstperspectief van het aardbevingsgebied vond plaats in het provinciehuis in Groningen. Twee maanden geleden oordeelde een parlementaire enquêtecommissie dat de jarenlange gaswinning rampzalig was voor de Groningers en dat Nederland een ereschuld aan de provincie heeft.

Naar verwachting komt het kabinet volgende maand met een reactie op de harde conclusies van de parlementaire enquêtecommissie. Die concludeerde onder meer dat de veiligheid van Groningers decennialang ondergeschikt was aan financiële en economische belangen bij de gaswinning, en er te weinig aandacht was voor de schade en angst die de aardbevingen veroorzaakten.