about_1

Glimina Chakor – Groenlinks-PvdA #23

Vertel ons iets over jezelf dat we nog niet weten.
Ik ben in Hoogezand-Sappemeer geboren, en een gedeelte van mijn jeugd ben ik opgegroeid in Marokko. Toen ik weer als tiener terugging naar Nederland, kon ik alleen nog Arabisch en een beetje Frans. Toen ben ik erachter gekomen hoe belangrijk taal is om verbinding te maken met de mensen om je heen.

Wat is volgens jou het belang van een organisatie als Kleur de Kamer?
Kleur de Kamer biedt een platform en vergroot de zichtbaarheid van kleurrijke mensen die de belangen en behoeften van de diverse groepen vertegenwoordigen die onze samenleving rijk is. Nederland is ontzettend divers, maar helaas zien we deze diversiteit nog te weinig weerspiegeld op plekken waar beslissingen worden genomen. Mensen voelen zich vaak niet goed vertegenwoordigd in de politiek en het is van belang dat ze zich kunnen identificeren met hun gekozen vertegenwoordigers. Ik vind dat we de waarde van deze verscheidenheid aan perspectieven niet mogen onderschatten, want mensen met verschillende achtergronden en ervaringen brengen unieke inzichten en perspectieven met zich mee in het politieke besluitvormingsproces.

Wat vind je het leukst aan Nederland en waarom?
Te veel om op te noemen, maar het voornaamste is toch wel dat Nederland een smeltkroes is van culturen, tradities en ook culinaire invloeden. Ontzettend veel mensen kunnen zich vrij voelen en zichzelf zijn dankzij de tolerante en open houding ten opzichte van zaken als religie, seksualiteit en diversiteit. En in Groningen, waar ik woon kun je genieten van de ruimte en een prachtig landschap waar ik graag wandel en fiets.

Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben in de Tweede Kamer?
Mooie vraag, wat ik toch wel erg hoop is dat we niet alleen het vertrouwen hebben kunnen weten te herstellen, maar ook hebben laten zien dat de overheid verantwoordelijkheid neemt voor haar keuzes. We hebben allemaal de schrijnende voorbeelden gezien van hoe de overheid mensen in de problemen kan brengen, zoals het toeslagen-schandaal en het aanhoudende drama voor de mensen in Groningen als gevolg van de aardbevingen. Als ik de kans krijg dan wil ik mij als Tweede Kamerlid inzetten om de belangen van mensen voorop te stellen en te werken aan het herstellen van vertrouwen.

Daarnaast zou ik willen dat we weigeren om racisme in Nederland te tolereren. Wat mij betreft mag niemand worden gediscrimineerd op basis van huidskleur, geloof, geaardheid, geboorteland of cultuur.

Ook onze kinderen en jongeren verdienen steun. Als ik jongeren spreek dan geven ze vaak aan dat ze niet weten of ze later wel een woning kunnen vinden, laat staan een betaalbare. Daarbij is alles ook duurder geworden en als we zo doorgaan met het milieu te vervuilen is er helemaal geen toekomst meer voor jong en oud. Jongeren hebben echt hoop op een beter perspectief nodig. Dat ze kunnen rekenen op betaalbaar wonen, goed onderwijs en toegankelijk zorg en hier wil ik mij graag voor inzetten.

Waarom zou men juist op jou moeten stemmen?
Het is straks aan de kiezers. Maar wat ik hierover kan zeggen is dat ik maatschappelijk actief ben en deze betrokkenheid kleurt mijn loopbaan. In al mijn functies en rollen van maatschappelijk werkster tot wethouder, heb ik mij altijd ingezet om mensen te dienen en vooruit te helpen. Daarnaast ben ik opgegroeid in twee culturen, geboren in Midden-Groningen met Marokkaanse ouders. Ik vind dit echt een verrijking, het heeft mij altijd een breder perspectief gegeven en geholpen om bruggen te slaan.

Waar kunnen we meer informatie over je vinden?
Op mijn socials: LinkedIN, Instagram en X (allemaal Gliminachakor)

Kandidaten van Kleur