Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) mag namen van beschuldigden niet meer verwerken, omdat het registreren van persoonsgegevens in het systeem onrechtmatig was, schrijft sportminister Conny Helder in een Kamerbrief.

In het jaarverslag van CVSN, waar melding kan worden gemaakt van grensoverschrijdend gedrag, matchfixing en doping in de sport, wordt duidelijk dat het om niet geringe aantallen gaat.

In 714 van de in totaal 828 dossiers is de positie van de beschuldigde aangeduid. In 179 dossiers is ook de leeftijd van de beschuldigde ingevuld.

Dat registreren gebeurde volgens Helder terwijl CVSN “niet over een rechtmatige grondslag om bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens van andere personen dan de melder zelf, zoals beschuldigden en overige betrokkenen, te verwerken”.

Tot voor kort gebeurde dat dus nog wel. Sinds 22 september hebben de gebruikers van het systeem, naast het meldpunt zijn dat de sportbonden, geen toegang meer tot de persoonsgegevens van beschuldigden van wangedrag. Die gegevens zijn ook verwijderd uit de oude en lopende dossiers, schrijft Helder.

Melders kunnen nog altijd verhaal kwijt

Melders van wangedrag kunnen nog wel bij het CVSN terecht en hun verhaal doen. Eventueel worden ze doorverwezen naar het tuchtrecht, de politie of hulpverlening. Ze krijgen hierin begeleiding. “Dit laat onverlet dat ik mij toch zorgen maak over de consequenties”, aldus Helder.

“CVSN kan nog wel signaleren als binnen een bond, vereniging of sportprogramma meerdere meldingen over een beschuldigde binnen komen, en kunnen dit signaal ook blijven doorgeven.” Alleen de naam van de beschuldigde of betrokkenen kan niet meer worden gemeld.