Partijleider en lijsttrekker Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft geen integriteitsschendingen begaan. Dat concludeert het bestuur van de partij. Of Ouwehand nu weer actief op gaat treden als lijsttrekker is nog niet bevestigd maar het ligt voor de hand.

Voorzitter Michiel Knol zegt in een persbericht dat het bestuur een “zorgvuldige en intensieve procedure” heeft doorlopen. Het bestuur heeft daarbij advies gevraagd aan een jurist en externe deskundigen hebben een onafhankelijke toetsing uitgevoerd.

Twee weken geleden trad Ouwehand tijdelijk terug als lijsttrekker. Zij maakte dat tot grote verrassing van de leden bekend aan het eind van het partijcongres, een paar uur nadat die leden met een overweldigende meerderheid van 96,3 procent voor haar hadden gestemd.

Alle vertrouwen

Ook het nieuw gekozen bestuur sprak op het congres alle vertrouwen in Ouwehand uit en zei dat er geen aanwijzingen waren dat meteen een extern integriteitsonderzoek naar haar nodig was. Dit omdat de enige klachten tegen Ouwehand afkomstig waren van leden van het oude bestuur.

Het bestuur bevestigt nu dat de negen meldingen inderdaad allemaal afkomstig zijn van leden van het voormalige partijbestuur. Geen van de negen meldingen bleek gegrond, is de conclusie.

Conflict over koers

Ouwehand raakte eerder dit jaar met dat oude bestuur in conflict over de koers van de partij. Na een hoop gedoe en ruzie achter de schermen zette het oude bestuur haar als lijsttrekker aan de kant met als reden de integriteitsmeldingen.

Nadat Ouwehand een advocaat had ingeschakeld werd het besluit teruggedraaid en trad het bestuur af. Het nieuwe bestuur beloofde de leden op het congres om voor 9 oktober met een tussenstand te komen over de bevindingen van de integriteitsklachten, en hoe daar verder mee wordt omgegaan.

Zondag is er een digitale voortzetting van het ledencongres. Het programma liep twee weken geleden zo uit dat de agenda niet helemaal kon worden afgewerkt.