De onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie over een beperking van de asielstroom zijn vannacht rond 01.45 uur afgebroken. Dat betekent dat het kabinet opnieuw een spannende dag tegemoetgaat, met intensieve onderhandelingen. De crisissfeer is allerminst verdwenen.

Heikel punt is de wens van de VVD om een beperking op te leggen voor gezinshereniging aan toekomstige vluchtelingen. Die beperking hangt samen met de invoering van een twee-status-stelsel voor vluchtelingen. De vier partijen zouden het op zich wel eens zijn over de invoering van zo’n stelsel, maar over die beperking dus niet.

Vluchtelingen die als persoon gevaar lopen omdat ze bijvoorbeeld vervolgd worden vanwege hun geaardheid of politieke overtuiging krijgen dan een permanente verblijfsvergunning. Mensen die vluchten voor oorlog krijgen een tijdelijke vergunning, tot zij weer veilig naar hun land kunnen.

Gezinshereniging beperken

Maar daarnaast wil de VVD het recht op gezinshereniging voor deze tweede groep beperken. Per maand zouden maximaal 200 familieleden van deze groep ook naar Nederland mogen komen. Met daarbij een wachttijd van twee jaar voordat dat mag.

Dat zijn voorwaarden die de ChristenUnie die niet kan accepteren “als gezinspartij”, zo reageerde partijvoorzitter Mirjam Bikker van de ChristenUnie gisteren. Voor premier en VVD-leider Rutte was de eis zo hard dat hij dreigde het kabinet te laten vallen.

Dit veroorzaakte een crisissfeer rond de onderhandelingen. Om de gesprekken toch weer op gang te brengen heeft Rutte zijn excuses aangeboden voor zijn opstelling tegenover de andere drie partijen. Maar de VVD-wens ligt nog steeds op tafel.

Rutte en de vicepremiers Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66) en Carola Schouten (CU) zien nog reden om vandaag verder te praten, zeiden zij vannacht:

Er lagen gisteren meerdere varianten op tafel, vertellen bronnen aan de NOS. Een daarvan was om de beperkte gezinshereniging eerst juridisch volledig te onderzoeken voordat deze wordt ingevoerd.

Een tweede variant was dat de Tweede Kamerfracties van VVD en CDA de beperkte gezinshereniging in een initiatiefwet vastleggen, waarna er door de Kamer over kon worden gestemd. Haalde het voorstel een meerderheid, dan zou een volgend kabinet dit gaan uitvoeren.

Beide varianten werden afgewezen door D66 en CU. Een nieuwe variant, waarvan de inhoud niet bekend is, wordt vandaag besproken.

Nog niet uitgepraat

Ook over de andere dossiers is men nog niet uitgepraat. Het gaat dan om het reguleren van de instroom van arbeidsmigranten, buitenlandse studenten, en huwelijken en relaties met Nederlandse partners.

Over alle dossiers wordt nog onderhandeld en gezocht naar het kunnen ‘uitruilen’ van eisen. Na de wekelijkse vergadering van de ministerraad, deze ochtend, wordt het asieloverleg voortgezet.