Dilan Yesilgöz (VVD) zegt dat haar partij niet in een kabinet zal stappen in verband met het zetelverlies. Wel zal de partij een centrumrechts kabinet steunen als een soort gedoogpartner.

“De grote winnaars zijn de PVV en NSC. Ons past na dertien jaar een andere rol. De kiezer heeft ook gezegd: VVD, sla een rondje over”, zei fractievoorzitter en partijleider Yesilgöz. “Maar wij gaan wel een centrumrechts kabinet mogelijk maken. Constructieve voorstellen zullen we steunen, het is dus een vorm van gedogen.”

Yesilgöz wijst erop dat de partij tien Kamerzetels verloor bij de verkiezingen. “Dat is bijna een derde, en een signaal van de kiezer. Maar we gaan ook weer niet onze rug keren naar al de mensen die wel op ons gestemd hebben.”

Yesilgöz deed de mededeling vlak voor aanvang van de bijeenkomst met Kamervoorzitter Vera Bergkamp om 10.30 uur, waar een verkenner zal worden aangewezen. De fractievoorzitters die voor dit gesprek het Kamergebouw binnenkomen reageren verbaasd.

“Ik ben nog steeds een beetje verbijsterd”, zegt Caroline van der Plas (BBB). “Dat je dat zo eventjes besluit voordat er met iedereen is gesproken vind ik een beetje voorbarig.”

CDA-fractievoorzitter Henri Bontenbal verwacht dat de formatie er niet makkelijker op wordt door dit besluit.

De verkenner die vandaag wordt aangewezen zal op verzoek van de PVV en met instemming van de andere partijen gaan onderzoeken welke coalities er mogelijk zijn. Ook moet die bepalen waar de eerste gesprekken met de fractievoorzitters over moeten gaan.