Kandidaten van Kleur

about_1

Fonda Sahla – D66 #27

Ik ben Fonda Sahla, 41 jaar getrouwd en moeder van 3 kinderen van 16, 13 en 9 jaar. We wonen in Transvaal een wijk in Den Haag waar mijn activisme ruim 10 jaar geleden is begonnen.

In 2018 ben ik voor D66 verkozen in de Haagse raad. Als vrij onbekend D66-lid ben ik in 2017 op de lijst gezet om mijn werk in de Haagse achterstandswijken, mijn grote netwerk en mijn voelsprieten die constant aan staan. Ik fungeer al jaren als klankbord in verschillende gremia en strijd (meestal als vrijwilliger) voor die hoeken van de samenleving die vaak onterecht niet gehoord worden.

Als moeder wil ik de wereld van mijn kinderen beter,veiliger en eerlijker maken. Al snel ontdekte ik, dat als je beter onderwijs wenst voor je kind, je moet zorgen dat de hele school beter wordt. En als je wilt dat je kind veilig op het plein kan spelen met andere kinderen je moeders nodig hebt en de wijkagent/welzijnswerkers voor een sociaal netwerk.

Voor D66 in Den Haag ben ik portefeuillehouder op Onderwijs, Jeugd en Stadsdelen, alle drie portefeuilles die mij extra aan het hart gaan. Den Haag is een prachtige stad maar ook een stad met vele uitdagingen. Zo is segregatie en kansenongelijkheid al jaren een prioriteit van het college. Maar omdat de oplossingen vaak mede afhankelijk zijn van het andere Den Haag aan het Binnenhof staan gemeenten vaak te veel op afstand van wat er in praktijk gebeurt of moet gebeuren.

Het is tijd voor hervorming, vooral in onderwijs en jeugdzorg! Ik geloof dat ik met mijn ervaring en expertise daar een bijdrage aan kan leveren. Als bestuurslid van het Haagse Els Borst Netwerk geloof ik in empowerment. En in het kader van practice what you preach steek ik hierbij mijn vinger op.