about_1

Fonda Sahla – D66 #15

Vertel ons iets over jezelf dat we nog niet weten.
Ik heb weleens uitdagend gezegd dat de huidige zorg vooral is ingericht op de middelbare witte man. Bij hen ligt de aandacht. Over de witte man gaat het in de opleidingen, in de studieboeken. Maar iedereen heeft toch recht op goede zorg? Man, vrouw, LHBTI, mensen met een migratieachtergrond. Als de zorg inclusief is, is de zorg vanzelf goed voor iedereen. Er wordt door veel mensen al hard gewerkt om dit te verbeteren, maar zij vragen om meer ondersteuning vanuit de overheid. Met mijn voorstellen wil ik hieraan bijdragen.

Wat is volgens jou het belang van een organisatie als Kleur de Kamer?
Kleur de Kamer is van cruciaal belang voor het bevorderen van diversiteit en inclusie in de Nederlandse politiek. Het biedt mensen met diverse achtergronden en perspectieven de mogelijkheid om betrokken te raken bij het politieke proces en een stem te hebben in besluitvorming. Dit draagt bij aan een meer representatieve en rechtvaardige democratie.

Wat vind je het leukst aan Nederland en waarom?
Wat ik het leukst vind aan Nederland, is de culturele diversiteit en de tolerantie die de basis vormen van onze samenleving. Het feit dat mensen met verschillende achtergronden en overtuigingen samen kunnen leven en werken, en dat er ruimte is voor dialoog en begrip, maakt Nederland voor mij een bijzonder land.

Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben in De Tweede Kamer?
Mijn hoop is dat we in de komende vier jaar stappen zullen zetten naar een duurzamere en inclusievere samenleving. Ik wil me inzetten voor beleid dat klimaatverandering aanpakt, gelijke kansen bevordert en de zorg en ouderenzorg verbetert. Ik wil ook blijven werken aan diversiteit in de politiek, zodat de Tweede Kamer een afspiegeling is van de Nederlandse samenleving.

Waarom zou men juist op jou moeten stemmen?
Ik breng passie, vastberadenheid en een inclusieve visie naar de politiek. Ik ben vastbesloten om te werken aan een beter Nederland voor iedereen, ongeacht hun achtergrond. Met uw stem kan ik mijn inzet voortzetten en blijven werken aan positieve verandering.

Waar kunnen we meer informatie over je vinden?
U kunt meer informatie vinden over mijn politieke standpunten, activiteiten en campagne op mijn officiële website : Fonda-Sahla.nl. Daar vindt u gedetailleerde informatie over mijn achtergrond en mijn visie voor Nederland. U kunt me ook volgen op sociale media voor de laatste updates en nieuws.

Kandidaten van Kleur