Vakbond FNV heeft melding gedaan bij de Arbeidsinspectie van misstanden op het ministerie van VWS in Den Haag. Dinsdag bracht de bond naar buiten dat er “alarmerende klachten” binnen waren gekomen over onder meer pestgedrag en intimidatie. De afgelopen dagen hebben tientallen medewerkers van het ministerie een enquête van de vakbond ingevuld.

Volgens de FNV komt daaruit het beeld naar voren dat er bij onderdelen van het ministerie sprake is van verziekte arbeidsverhoudingen en een giftige werksfeer, die negatieve gevolgen heeft voor de mensen op de werkvloer. De Arbeidsinspectie gaat nu onderzoek doen, zegt de vakbond.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “Sinds de publicatie van ons verkennend onderzoek regent het aanvullende meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij VWS. We verwachten dat dit met dezelfde urgentie wordt opgepakt als een arbeidsongeval. Want zo zou grensoverschrijdend gedrag moeten worden gezien.”

Minister: ‘buitengewoon zorgelijk’

De enquête is volgens de vakbond meer dan 250 keer ingevuld. De bond stelt dat medewerkers van VWS een onderzoek wantrouwen dat het ministerie inmiddels heeft aangekondigd. Dat onderzoek zou herleidbaar zijn naar de mensen die het hebben ingevuld, is de kritiek.

In het NOS Radio 1 Journaal noemde demissionair minister Kuipers de signalen over misstanden “buitengewoon zorgelijk”. Hij benadrukte dat het door de ambtelijke leiding aangekondigde onderzoek door een onafhankelijk extern bureau zal worden gedaan, op basis van anonimiteit.

“En het onderzoek moet zorgvuldig zijn, want als het herleidbaar is, kunnen mensen een barrière voelen om in vrijheid te antwoorden en dat helpt niet”, voegde hij eraan toe. Hij wacht af of ook de Arbeidsinspectie onderzoek gaat doen.