Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over de werksfeer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Na een aantal “alarmerende klachten” had FNV een enquête uitgezet onder leden die werken op het ministerie. De uitkomsten schetsen volgens FNV het beeld van een giftige en onveilige werksfeer.

De vakbond spoort het ministerie aan in actie te komen, VWS zegt dat dit ook gebeurt. Zo is onder meer besloten dat er een nieuw medewerkersonderzoek naar omgangsvormen en sociale veiligheid op de werkvloer komt. “De uitslag van de FNV-enquête onder een deel van onze medewerkers is confronterend”, zegt de ambtelijke top van het ministerie in een interne mail, die de NOS heeft ingezien.

Vakbonden CNV en De Unie laten desgevraagd weten dat zij geen vergelijkbare signalen hebben ontvangen van leden die werkzaam zijn op het ministerie.

De aanleiding voor het “verkennende onderzoek” van FNV was een aantal meldingen bij de vakbond. Ongeveer honderd van de in totaal zo’n 6000 ministeriemedewerkers hebben vervolgens op de enquête gereageerd. Het onderzoek is niet representatief, maar de reacties zijn volgens FNV zo heftig dat nu openlijk aan de bel wordt getrokken.

Pestgedrag en intimidatie

De uitkomsten wijzen op een “een breder probleem”, dat zich concentreert rond drie onderdelen van het ministerie. Er wordt gesproken over pestgedrag en intimidatie. De FNV zegt dat er mensen rondlopen met suïcidale gedachtes.

“Kennelijk is er bij VWS een werksfeer ontstaan die giftig is en die hele negatieve consequenties heeft voor de ambtenaren die er werken”, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Zo’n twee derde van de meldingen gaat over leidinggevenden. Een aantal van hen heeft zich misdragen volgens de melders, en onderling elkaar de hand boven het hoofd gehouden.

‘We nemen dit signaal uiterst serieus’

“Het doet pijn dat er medewerkers zijn die zich niet veilig voelen”, schrijft de top van het ministerie. “We nemen dit signaal uiterst serieus.” Medewerkers worden opgeroepen het te melden als ze zich onjuist voelen behandeld.

Het aangekondigde medewerkersonderzoek moet inzicht bieden in hoe alle medewerkers de werksfeer ervaren. “Daar kunnen en mogen we niet op vooruitlopen.”

Een vergelijkbaar extern geleid onderzoek duidde begin dit jaar “in de breedte op een positieve score op het punt van sociale veiligheid en omgangsvormen”, schrijft de ambtelijke top. Echter ging het op aantal plekken “minder goed”. Daar is toen volgens de top ook een reeks acties op ondernomen. “Maar blijkbaar is er meer nodig.”

Het nieuwe onderzoek kan leiden tot aanvullende maatregelen, maar op de korte termijn wordt ook actie ondernomen. Zo krijgt het thema veilige werkomgeving een nog nadrukkelijkere plek bij leiderschapsprogramma’s volgens het ministerie.