about_1

Faith Bruyning – Nieuw Sociaal Contract #18

Vertel ons iets over jezelf dat we nog niet weten:
Dat ik een echte duizendpoot ben. Ik hou bijvoorbeeld van evenementen organiseren. Ik help ook graag mensen met het starten of door ontwikkelen van hun ondernemingen op persoonlijk, zakelijk en juridisch vlak. Ik heb tien jaar op de Amsterdamse Jeugdtheaterschool gezeten. Ik hou echt van dansen, zingen (wat ik niet zo goed kan) en acteren. Daarnaast hou ik ook van schrijven (gedichten, spoken word, verhalen) en schilderen. Ik hou er dan ook van om een ruimte of een mensenleven te verrijken met enthousiasme, creativiteit en vrolijkheid. Tenslotte schijn ik onbewust ook heel vaak erg grappig te zijn.

Wat is volgens jou het belang van een organisatie als Kleur de Kamer?
Het grootste belang van dit initiatief is dat mensen die zich niet altijd kunnen identificeren met mensen die politiek zitten, de kans krijgen om dit wel te kunnen. Ook van groot belang is de kennis, de eenheid van gelijkgestemden politieke kandidaten en het meemaken van deze ervaring als collectief.

Wat vind je het leuks aan Nederland en waarom?
Het leukst aan Nederland vind ik de diversiteit, in Nederland wonnen namelijk mensen uit heel veel verschillende achtergronden en culturen. Dit zorgt voor een rijke mix van tradities, talen en keukens. Door de diverse bevolking, kom je makkelijk in aanraking met mensen over de hele wereld, waardoor je de kans krijgt om verschillende perspectieven en ideeën te ervaren.

Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben in de Tweede Kamer?
Ik hoop dat we gezamenlijk de kloof tussen burger en overheid hebben verkleind. Door de bevordering van transparantie en hebben burgers een actieve rol verkregen in het besluitvormingsproces. Burgers worden dan ook actief betrokken bij de politiek en het luisteren naar hun zorgen en behoeften is cruciaal om het vertrouwen in de overheid te vergroten. Burgerparticipatie is de drijvende kracht van de Tweede Kamer.

Daarnaast hebben we gezamenlijk de afstand tussen de mens en de regel verkleind.  Door de vermindering van bureaucratische rompslomp, het vereenvoudigen van regelgeving en het creëren van duidelijke en begrijpelijke wetten, beleid en voorschriften. Het centraal stellen van de mens en het creëren van een mensgerichte benadering in de politiek is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de behoeften en belangen van burgers prioriteit krijgen.

Het besef is vergroot en ingebed dat volksvertegenwoordigers dienend zijn aan de burger. Dit houdt in dat zij verantwoording moeten afleggen aan de mensen die zij vertegenwoordigen en dat zij hun belangen vooropstellen. Goed bestuur en politiek waarin het algemeen belang voorop staat, zijn nodig om het vertrouwen van de samenleving terug te winnen.

Uiteindelijk hebben we daarmee bereikt dat de samenleving stapje voor stapje weer vertrouwen krijgt, niet alleen in de politiek maar in de gehele overheid. Dit vereist integriteit, transparantie en het bevorderen van ethische normen binnen de overheidsinstanties.

Waarom zou men juist op jou moeten stemmen?

Ik heb zelf meegemaakt en ervaren hoe het is als het systeem niet voor maar tegen je werkt. Ik heb het vermogen om me in te leven in de uitdagingen en problemen waar mensen in het dagelijkse leven mee te maken hebben, omdat ik het aan het levende lijve heb ondervonden. Door het kennen van beide kanten van de medaille, namelijk de regels & wetten en de impact en de effecten hiervan op individuen, word ik in staat gesteld om beter beleid te ontwikkelen dat rekening houdt met de menselijke aspecten en de het welzijn van mensen. Met dit perspectief zet ik mij in voor een betere vertegenwoordiging en verwezenlijking van menselijkheid in de politiek, met als gevolg een andere politiek en overheid waarbij goed bestuur, menselijkheid en de mensen om wie het gaat centraal staan.

Waar kunnen we meer informatie over je vinden?
Op mijn linkedin : Faith Bruyning
Instagram: faithbruyning
Facebook: Faith Bruyning
X: @faithbruyning

Kandidaten van Kleur