Kandidaten van Kleur

about_1

Faissal Boulakjar – D66 #16

Blijf zoeken naar verbinding!

In de periode dat polarisatie gestalte kreeg in Nederland (2009), werd ik lid van D66. Ik voelde me verantwoordelijk om iets te doen en koos de partij die opkwam voor alle Nederlanders. De partij die mensen zag als individu, niet als onderdeel van een groep. Voor mij als Nederlander, met Marokkaans roots, een belangrijk uitgangspunt. Ik werd politiek actief en ben sinds 2014 gemeenteraadslid in Breda. 

Als vice-fractievoorzitter heb ik mij het lokale politieke handwerk eigen gemaakt. Zowel in een oppositie- als coalitie rol. Daarnaast bekleed ik in de gemeenteraad de functie van commissie voorzitter en plaatsvervangend raadsvoorzitter. Schaken op meerdere borden is mijn kracht. 

Nu ben ik klaar voor de volgende stap. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat het Tweede Kamerlidmaatschap een missie is die ik wil vervullen. Samen met het nieuwe D66 team wil ik me inzetten voor een duurzamer, veiliger en inclusiever Nederland. Mijn expertise op lokaal niveau ligt op het gebied van stedelijke (wijk)ontwikkeling, wonen en energietransitie. Andere onderwerpen waar ik veel energie in steek zijn veiligheid en onderwijs. In Breda bracht ik deze thema’s samen in mijn integrale actieplan voor een duurzaam, veiliger en leefbaarder BredaNoord. 

Door mijn achtergrond en karakter weet ik brede, diverse groepen aan te spreken die niet perse in ons ‘D66 profiel’ passen. Met hen in gesprek gaan geeft mij energie! 

Zoals Sigrid Kaag verwoordde: “Wie idealen heeft moet verantwoordelijkheid nemen.” Dat deed ik door lid te worden, lokaal actief te worden en dat doe ik nu door me te kandideren voor Kamerlid