Het kabinet wil dat gemeenten stoppen met het selecteren van bepaalde groepen asielzoekers, bijvoorbeeld alleenstaande mannen. Als ze dat toch blijven doen, gaat het kabinet zelf deze asielzoekers alsnog plaatsen op de lege plekken die er zijn, zo meldt staatssecretaris Eric van der Burg van Asielzaken in een Kamerbrief.

“In het uiterste geval zullen asielzoekers – desnoods ongevraagd – op opvanglocaties die restricties hanteren worden ondergebracht”, schrijft Van der Burg. “Op dit moment staan er bedden leeg als gevolg van beperkingen ten aanzien van het plaatsen van doelgroepen of andere afspraken met gemeenten”, aldus de staatssecretaris. “Deze plekken heet het COA hard nodig.” Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft al tijden grote problemen om opvangplekken in allerlei Nederlandse gemeenten te vinden.

Tent

Verder heeft de staatssecretaris een noodplan gemaakt om te voorkomen dat de opvang in aanmeldcentrum Ter Apel opnieuw uit de hand loopt. Van der Burg wil niet meer dat asielzoekers buiten of in een tent moeten slapen, zoals vorig jaar regelmatig gebeurde.

De situatie in Ter Apel begint weer nijpend te worden en de maximale bezetting van 2000 asielzoekers is bereikt.

Staatssecretaris Van der Burg geeft hier uitleg over de nieuwe maatregelen:

In het noodplan staat dat statushouders die in een opvangcentrum op een woning wachten en in Nederland mogen blijven, naar hotels worden overgebracht. Ook op dat vlak wil Van der Burg niet wachten op instemming van gemeenten. Hij schrijft: “In het uiterste geval zullen ook asielzoekers, desnoods ongevraagd, in hotels worden ondergebracht”.

Verder wordt er extra politie ingezet voor snellere registratie en controle op reisdocumenten. Daarnaast wordt in een evenementenhal in Assen een tijdelijke opvanglocatie – de zogenoemde voorportaallocatie – gemaakt voor 500 personen.

Sober

Van der Burg wil een harde aanpak voor asielzoekers die veel overlast en criminaliteit veroorzaken. Hij wil zogenoemde PBL’s (proces beschikbaarheidslocaties) oprichten, daar heerst een sober opvangregime en moeten de asielzoekers “te allen tijden” beschikbaar zijn. Een pilot van de PBL komt in Ter Apel, over andere locaties wordt nog gepraat.

De komende jaren reizen naar verwachting vele duizenden asielzoekers meer naar Nederland dan in eerste instantie gedacht. Het aantal asielzoekers dat wordt verwacht in 2023 ligt volgens het hoogste scenario iets boven de 76.000 personen.