Europese leiders roepen op tot humanitaire corridors en gevechtspauzes om hulp Gaza in te krijgen. Tot dat gezamenlijke statement kwamen zij vanavond op een top in Brussel. Vanwege uiteenlopende standpunten over de oorlog was aanvankelijk nog onduidelijk of er vandaag een gezamenlijke oproep zou komen.

De leiders van de 27 landen maken zich volgens het document “ernstig zorgen over de verslechterende humanitaire situatie in Gaza”. Er wordt opgeroepen tot “snelle, veilige en ongehinderde humanitaire toegang en hulp om hen in nood te bereiken.” Hiervoor zijn volgens de Europese leiders humanitaire corridors en gevechtspauzes nodig.

“De Europese Unie zal nauw samenwerken met partners in de regio om burgers te beschermen, bijstand te verlenen en toegang te faciliteren tot voedsel, water, medische zorg en onderdak”, staat verder in de verklaring. Hierbij moet het zeker zijn dat dit soort bijstand niet wordt misbruikt door terroristische organisaties.