Kandidaten van Kleur

about_1

Erica van Engel – VVD #10 Zuid-Holland

Vertel ons iets over jezelf dat we nog niet weten.
Ik heb een peetzoon met een licht verstandelijke beperking. Ik zie van dichtbij dat ons zorgsysteem onvoldoende functioneert voor deze groep. Na ondernemers en vrouwen is dit een doelgroep waarvoor ik altijd op de bres zou springen.

Wat is volgens jou het belang van een organisatie als Kleur de Kamer?
Uit onderzoek blijkt dat diversiteit en inclusie een sleutel tot succes kunnen zijn voor bedrijven en organisaties.  Dat geldt ook voor de overheid en dat geldt ook voor de politiek. Maar die diversiteit ontstaat niet vanzelf en inclusie nog minder. Het begint bij bewustzijn over de problematiek en de bereidheid om te veranderen. De inzet van Kleur de Kamer draagt bij een aan een groter bewustzijn en kan versnelling brengen in de noodzakelijke verandering.

Wat vind je het leukst aan je provincie en waarom?
Ik ben een troste inwoner van Zuid-Holland omdat wij een unieke positie vervullen in Nederland. We hebben het politieke hart in Den Haag, zijn de enige provincie met drie universiteitssteden en hebben de Rotterdamse haven; de logistieke toegangspoort van Europa.

Wat wil je als eerste veranderen zodra je statenlid bent?
Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland en de provincie met de grootste woningnood. Te veel inwoners wachten te lang op goede en betaalbare woonruimte. Er moet meer en sneller gebouwd worden. Als Statenlid ga ik mij als eerste hard maken voor de herbestemming van oude bedrijventerreinen en bestaande gebouwen ten gunste van woningbouw.

Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben in je provincie?
Als het aan mij ligt is Zuid-Holland over 4 jaar een provincie met:

  • voldoende woon-, werk- en bedrijfsruimte. Niet alleen door nieuw te laten bouwen, maar ook door leegstaande panden en bedrijventerreinen een nieuwe bestemming te geven;
  • een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven, door te investeren in kennis en innovatie, een prettig leefklimaat met fijne (culturele) voorzieningen en een goed opgeleide beroepsbevolking;
  • goede bereikbaarheid, door te investeren in mobiliteit over de weg, het water, spoor en via de lucht.

Waarom zou men juist op jou moeten stemmen?
Vijftien jaar was ik achter de schermen actief in de politiek. Vorig jaar heb ik een stap naar voren gezet en werd ik gekozen tot voorzitter van wijkraad Mathenesse. De provincie is echter de bestuurslaag waar ik mij het meest toe aangetrokken voel. Met een stem op mij kiezen bewoners en bedrijven voor iemand die een diversiteit aan groepen kan representeren (vrouwen, ondernemers,  migranten, 50+ers, stad en platteland), iemand die ervaring heeft in het behartigen van hun belangen op diverse niveaus, en iemand die verder kijkt dan de grenzen van de provincie. Ik geloof nl. dat de opgaven waar we voor staan alleen gerealiseerd kunnen worden door samenwerking op (inter-)regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Waar kunnen we meer informatie over je vinden?
Wil je meer over mij weten, check dan mijn LinkedIn profiel https://www.linkedin.com/in/ericavanengel/, website www.ericavanengel.nl of volg mij op Instagram https://www.instagram.com/ericavanengel