De energietoeslag komt ook in 2023 uit op maximaal 1300 euro voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Uitwonende studenten met een aanvullende beurs krijgen dit jaar 400 euro.

Dat staat in het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 van minister Carola Schouten voor Armoedebeleid. “De energierekening is lager dan vorig jaar, maar nog steeds een stuk hoger dan eerst”, zegt Schouten. Zij is blij dat de gemeenten ook voor dit jaar het verdelen van de energietoeslag willen uitvoeren.

Sommige gemeenten hebben naast de 1300 euro vorig jaar, alvast voor dit jaar een energietoeslag verleend van 500 euro. Voor de mensen die dit bedrag al hebben ontvangen geldt dat zij er maximaal 800 euro bij krijgen, tot een totaal van 1300 euro voor 2023.

Gift voor studenten

Voor de specifieke groep studenten wordt de regeling uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het gaat om een gift. Het kabinet zegt hiermee gehoor te geven aan enkele rechterlijke uitspraken over het recht van studenten op energietoeslag en het advies van de Raad van State.

Studenten konden bij gemeenten aankloppen voor de ‘gewone’ energietoeslag, maar bleken door de eisen die werden gesteld vaak buiten de boot te vallen.

De energietoeslag staat los van het energieplafond dat voor iedereen geldt. Uitwonende studenten met een studentenkamer vallen daar ook onder, via de regeling voor appartementen en onzelfstandige wooneenheden.