“Nee, deze minister gaat niet bij u in de meterkast zitten om uw wasmachine uit te zetten of aan de warmwaterkraan te draaien.” Dat zei demissionair Energieminister Jetten in het Kamerdebat over het overvolle elektriciteitsnetwerk.

Hij reageerde daarmee op een krantenkop die suggereerde dat het kabinet bij huishoudens apparaten zoals wasmachines en warmtepompen wil kunnen uitzetten als die te veel stroom gebruiken.

Het elektriciteitsnetwerk is overvol en een van de oplossingen zou zijn om in het elektriciteitsverbruik van huishoudens in te grijpen. Via slimme meters of slimme technologieën kunnen dan op afstand bij huishoudens apparaten worden uitgezet door het energiebedrijf.

Maar dat is niet de bedoeling, zegt Jetten. “Het is gewoon niet waar. Als we op deze manier mensen angst gaan aanjagen thuis, dan verliezen we draagvlak voor de energietransitie.” Hij heeft er spijt van dat hij het gisteravond niet meteen in een televisieprogramma is komen uitleggen.

Noodscenario’s

Wat er wel gebeurt is dat er door de alarmerende situatie op het stroomnet allerlei noodscenario’s worden geschreven. Die gaan het komende jaar nog op privacywetgeving en haalbaarheid worden uitgezocht.

Daar hoort de noodmaatregel bij dat netbeheerders bij een extreme piek de stroom “enkele minuten of seconden” moeten kunnen stopzetten omdat anders het net eruit klapt, zegt Jetten.

Maar zover moet het niet komen, vinden de minister en de Kamerleden. Sowieso moet zo snel mogelijk het elektriciteitsnet worden uitgebreid. Op korte termijn gaat dat niet lukken. Jetten verwacht de komende jaren 18.000 vacatures in deze branche.

Verschillende energietarieven

Daarom wordt er ook nagedacht over verschillende energietarieven die het gebruik van huishoudens en kleine bedrijven beter over de dag spreidt. Verschillende Kamerleden maken zich zorgen dat huishoudens die er niets aan kunnen doen de rekening van het hogere tarief gepresenteerd krijgen.

Jetten belooft de Kamer vooral te kijken naar het belonen van energieconsumenten die het elektriciteitsnet op piekuren ontlasten. Ook verwacht hij veel van slimme laadpalen en slimme warmtepompen die vooral in de daluren het net gebruiken.

Hoe het komt dat het elektriciteitsnetwerk vol raakt, dat wordt uitgelegd in deze video: