about_1

Emma Manhoef – DENK #21

Vertel ons iets over jezelf dat we nog niet weten.
Mijn personal trainer heeft ervoor gezorgd dat ik een nieuwe hobby heb: krachttraining. Op dit moment is de ambitie om 100 kg te deadliften.

Wat is volgens jou het belang van een organisatie als Kleur de Kamer?
Het belang is dat we onze eigen ervaringen direct kunnen inzetten. Met als doel om multi-culturele diversiteit in de politiek te bewerkstelligen en daarmee in elke plek van de samenleving. Het is niet nodig om elkaar uit te leggen dat dit nodig is. We kunnen direct tot actie overgaan en elkaar daarbij inspireren. Het is geweldig dat dit partij-overstijgend werkt.

Wat vind je het leukst aan Nederland en waarom?
In de basis zijn er voor alle inwoners veel mogelijkheden.

Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben in De Tweede Kamer?
Goed onderwijs is een fundament van de samenleving. Hiervoor is nodig dat de mensen om wie het gaat mogen meepraten en meebeslissen, onder meer via medezeggenschapsraden.

Ook zal er meer transparantie moeten zijn over de rijksbijdragen in het onderwijs; hoe worden deze besteed en wat zijn de resultaten?

Waarom zou men juist op jou moeten stemmen?
Dat moet niet. Ik vind het belangrijker dat mensen inzien dat je door te stemmen invloed kan uitoefenen.

Waar kunnen we meer informatie over je vinden?
Als kandidaat ontkom je er niet aan actief te zijn op de socials. Sinds kort ben ik daardoor actiever geworden op Insta en FB. Dus volg me daar!

Kandidaten van Kleur