about_1

Emel Gün – DENK #5

Vertel ons iets over jezelf dat we nog niet weten.
Ik heb een uitwisseling gedaan in de Verenigde Staten en veel geleerd over Afro-Amerikaanse geschiedenis en het slavernijverleden. Verder volgde ik een vak over de representatie van Afro-Amerikanen in de media, wat mijn bewustzijn over institutioneel racisme heeft vergroot en me deed realiseren welke aanzienlijke rol beeldvorming hierin kan spelen.

Wat is volgens jou het belang van een organisatie als Kleur de Kamer?
Het is van cruciaal belang dat mensen beseffen hoe essentieel het is om de diversiteit van de samenleving weerspiegeld te zien in de politiek. Vaak wordt er namelijk over ons beslist en gesproken zonder dat we daadwerkelijk betrokken zijn.

Wat vind je het leukst aan Nederland en waarom?
Ik koester de diversiteit van onze samenleving, waarin mensen van verschillende culturele achtergronden kunnen samenleven. Het is mooi om te zien hoe deze verscheidenheid aan mensen elkaar met oprechte belangstelling benadert en hoe ze deze als een verrijking zien.

Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben in De Tweede Kamer?
Ik hoop de komende jaren actief bij te dragen aan het creëren van gelijke kansen voor iedereen en van Nederland een plek te maken waar eenieder, ongeacht hun achtergrond, zich thuis voelt.

Waarom zou men juist op jou moeten stemmen?
Ik ben altijd vastberaden als het aankomt op het nastreven van mijn idealen, maar ik pleit ook voor verbinding, omdat we uiteindelijk elkaars steun nodig hebben om vooruitgang te boeken. In dit streven blijft het beschermen van de kwetsbaren altijd mijn hoogste prioriteit.

Waar kunnen we meer informatie over je vinden?
Instagram: emel.gun07
Twitter: EmelGun

Kandidaten van Kleur