Kandidaten van Kleur

about_1

Efraïm Hart – ChristenUnie #18

In een tijd van polarisatie en veel aandacht voor verschillen, zie ik in de ChristenUnie de verbindende partij die nodig is om de samenleving weer samen te brengen. We zijn een betrouwbare partner en zien de problematiek in de maatschappij. We tonen moed door op te komen voor kwetsbaren en door mensen in hun kracht te zetten. Waar mijn hart als arts in de politiek sneller van gaat kloppen is aandacht voor de zorg, specifiek het tegengaan van gezondheidsverschillen, forse inzet op preventie en goede gezondheid,  steun voor mantelzorgers en het weghalen van financiële barrières door bijvoorbeeld de tolkenvergoeding en anticonceptie in het basispakket.