Kandidaten van Kleur

about_1


Efraïm Hart

Waar kunnen we je vinden op het stembiljet?
Lijst 9, positie 2, ChristenUnie Almere

Vertel ons iets over jezelf dat we nog niet weten.
Ik versta een beetje Turks en Arabisch.
Ik ben opgegroeid in Amsterdam-West en zat in de klas met mensen met allerlei culturele achtergronden. Diversiteit en inclusiviteit waren hier de norm, maar pas na mijn middelbare school tijd zag ik hoe uitzonderlijk dit was. Eigenlijk mis ik de tijd dat culturele diversiteit zo normaal was, dat ik niet stil stond bij deze begrippen.

Wat is volgens jou het belang van een initiatief als Kleur de Kamer?
Om meer kleur in de politiek te normaliseren, is er eerst extra aandacht voor nodig. Kleur de Kamer agendeert een probleem en biedt ook meteen een concrete oplossing aan, namelijk ‘het kleuren van de kamer(s)’. Daarmee vult dit initiatief een rol in de maatschappij die momenteel actueel en hard nodig is.

Wat vind je het leukst aan je gemeente en waarom?
Mijn vrouw.
Ik woon zelf sinds kort in Almere, maar mijn vrouw komt uit Almere en daardoor heb ik Almere de afgelopen 10 jaar goed leren kennen en de mooie kanten ervan gezien – zoals de ruimte en de rust.

Wat wil je als eerste veranderen zodra je raadslid bent?
Direct stevige inzet op perspectief bieden aan jongeren in deze stad. Ik wil investeren in hun mentale weerbaarheid, financiële gezondheid en in betaalbare en beschikbare woningen.

Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben in je gemeente?
In alle cijfers duidelijk terug zien dat door mijn bijdrage en de bijdrage van de ChristenUnie armoede is afgenomen, de gezondheid van de inwoners is verbeterd en de kansen voor jongeren op het gebied van werkgelegenheid en wonen sterk is toegenomen.

Waarom zou men juist op jou moeten stemmen?
Ik ben geen politicus van de afstand. Ik luister naar wat er speelt in de samenleving en ik kijk naar wat de behoeftes zijn, ‘niet alleen vlak voor de verkiezingen’.

Waar kunnen we meer informatie over je vinden?
Twitter: @EfraimHart
Instagram: @EfraimHart
LinkedIn: @EfraimHart
Almere.christenunie.nl