Eén op de tien ambtenaren bij de rijksoverheid heeft het afgelopen jaar te maken gehad met racisme op de werkvloer. Een ongeveer even grote groep heeft meegemaakt dat collega’s racistisch waren tegen burgers.

Dat meldt demissionair staatssecretaris Van Huffelen (Binnenlandse Zaken) naar aanleiding van een enquête. Zij noemt de uitkomst “onacceptabel” en gaat onderzoeken hoe racisme en discriminatie bij het Rijk beter kunnen worden bestreden.

Voor het onderzoek zijn 4500 medewerkers ondervraagd. In totaal werken 140.000 ambtenaren bij de rijksoverheid. Van de respondenten zegt 9 procent het afgelopen jaar een enkele keer, en 1 procent maandelijks persoonlijk racisme te hebben ervaren.

Daarnaast heeft 17 procent gesignaleerd dat een collega racistisch werd bejegend en heeft 11 procent geconstateerd dat burgers racistisch werden behandeld door rijksambtenaren.

Lagere loonschalen

Ambtenaren die buiten Europa zijn geboren, hebben het meest te maken met racisme. En mensen in lagere loonschalen lopen er vaker tegenaan dan beter betaalde collega’s.

Van Huffelen spreekt van “confronterend onderzoek”. “Op je werk moet het gaan om wat je doet en niet om wie je bent of waar je vandaan komt”, zegt ze.

Eind 2022 bleek al dat racisme op de werkvloer veel voorkomt op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Naar aanleiding daarvan liet Van Huffelen onderzoek doen naar de hele landelijke overheid.