Kandidaten van Kleur

Joan-Nunnely

Natasha Mohamed Hoesein – DENK #4

Natasha Mohamed Hoesein (1976, Paramaribo) is advocaat en raadslid in de gemeente Rotterdam. Als raadslid is zij woordvoerder op portefeuilles zorg, volksgezondheid, energietransitie, duurzaamheid, Haven en Luchthaven.

Zij wil de stem zijn van hen die zich nu niet gehoord voelen. En omkijken naar mensen die steun nodig hebben. Als advocaat deed zij dit voor een client en als Kamerlid wil zij dit doen voor de gehele gemeenschap. Als vrouw wil zij zich inzetten voor gelijk loon en diversiteitsquota. Zij ziet financiele stabiliteit als een van de fundamenten van gelijkwaardigheid.

Een steeds grotere groep mensen wordt slachtoffer van niet doordacht beleid, vaak gevoed en gericht op financiele prikkels. Dit moet veranderen.

Zij wil inzetten om toegang tot het recht te waarborgen, als zij eenmaal in de Tweede kamer is. Dat betekent niet alleen investeren in de sociale advocatuur, maar ook borgen dat een rechtssysteem meer is dan enkel regels en rechtvaardigheid voorop stelt. De verruwing en al dan niet subtiele en/of bewuste uitsluiting in de samenleving moet worden benoemd zodat iedereen gelijkwaardig kan participeren. Nederland is van ons allemaal!

Joan-Nunnely

Isaura Carrilho – DENK #6

Ik ben Isaura Carrilho. Ik ben geboren op Curaçao uit een Surinaams gezin, getogen in Amsterdam en 26 jaar jong. Ik ben een product van het koninkrijk, een product van Amsterdam, een product van zowel de Surinaamse cultuur als de Curaçaose cultuur, ik ben de hoop van mijn voorouders en hopelijk een voorbeeld voor de volgende generaties.

Ik ben van mening dat het niet alleen anders kán maar ook  anders moet. De tijd is rijp om het roer om te gooien. De kloven moeten gedicht worden en daar hebben wij iedereen bij nodig. Het wordt tijd dat iedereen, niet alleen in Nederland, maar elke burger in het Koninkrijk daadwerkelijk gelijkwaardig is aan elkaar. Het wordt tijd voor gelijke kansen en gelijke behandeling ongeacht huidskleur, afkomst of religie. Het wordt tijd dat de stem van jongeren en jongvolwassenen meegenomen worden in het politiek debat, daar ligt immers de toekomst. Het wordt tijd dat de tweede kamer een daadwerkelijke reflectie wordt van de samenleving.

De huidige crisis raakt ons allen. Des de belangrijker dat ook de stemmen van allen inwoners in het Koninkrijk worden gehoord en hun noden zichtbaar worden. Daar wil ik, als jonge politieke wetenschapper met een affiniteit met de eilanden in het Koninkrijk, studenten, en jongeren en jongvolwassenen die het moeilijk hebben, een verandering in brengen. Ik geloof in een samenleving voor iedereen, een samenleving waarin de meest kwetsbaren kunnen rekenen op ondersteuning, een samenleving waarin iedereen gelijk is, een samenleving waarin iedereen gezien en gehoord wordt. Een moderne samenleving waarin meer  ruimte is voor duurzaamheid, samenhorigheid en gelijkheid.

Het is tijd voor verandering, en daar heb ik jouw hulp bij nodig. Laat je stemrecht gelden, voor ons allen, voor onze kinderen en de volgende generaties.  Als jong toekomstig kamerlid wil ik mij geheel inzetten voor een gelijkwaardige samenleving en onze jongeren politiek bewuster maken. Want ook hun stem geldt!

 

 

Joan-Nunnely

Dennis Belfor – DENK #17

Ik ben nu ruim 21 jaar conducteur bij de Nederlandse Spoorwegen waar  ik de kans heb gekregen om kennis te maken met Nederlanders uit alle lagen van de bevolking. Wie de reizigers van de NS op die manier heeft leren doorgronden op basis van een dagelijkse praktijk, kent de Nederlandse samenleving goed.  Die kennis neem ik mee naar de politiek waar ik voor DENK op de kandidatenlijst sta: Lijst 12 no 17.

Mijn drijfveer om de politiek in te gaan is om de Nederlandse samenleving beter en sociaal rechtvaardiger te helpen maken. Zoals het spoorsysteem van de NS diverse mensen samenbrengt voor een bepaalde bestemming, zo wil ik ook werken: mensen en belangen bij elkaar brengen en daardoor mensen helpen. Nederland is één land en wij moeten het samendoen. Nederland is zo sterk als zijn zwakste schakel, daarom mag niemand achterblijven.