Het demissionaire kabinet wil voorkomen dat de armoede in Nederland toeneemt. Dat verzekerde premier Rutte op zijn eerste persconferentie na de zomerstop. De vier partijen van zijn onlangs gevallen kabinet moeten het voor Prinsjesdag eens zien te worden over de begroting voor volgend jaar en Rutte is ervan overtuigd dat ze daarin zullen slagen.

Het Centraal Planbureau kwam gisteren met de boodschap dat het aantal Nederlanders in armoede volgend jaar met bijna een procentpunt dreigt toe te nemen, tot zo’n 1 miljoen mensen. Maar Rutte verzekerde: “Het kabinet is demissionair, maar wij zijn eraan gehouden om het land verstandig te besturen en dat zullen we blijven doen. Ik denk dat niemand wil dat mensen met zo’n kwetsbare financiële positie er zo slecht uit zouden komen.”

Volgens Rutte liggen er verschillende opties op tafel om iets aan het armoedeprobleem te doen, die allemaal hun nadelen hebben, maar zal er uiteindelijk een verstandige keuze worden gemaakt. Een van de speerpunten is wat hem betreft “dat de inkomensverhoudingen een beetje in balans moeten blijven. Nu zie je het wel heel erg uiteenlopen tussen de hogere inkomens en de mensen met een kleine beurs.”

Dat er nog veel discussie zal worden gevoerd de komende weken, staat volgens Rutte buiten kijf. Maar dat ligt dan niet zozeer aan de aankomende verkiezingen, zegt hij. “Ik heb nog nooit in die dertien jaar van mijn premierschap meegemaakt dat het opstellen van de begroting niet tot zeer ingewikkelde discussies leidden, omdat partijen natuurlijk heel verschillende opvattingen hebben over inkomensverhoudingen en waar je het geld moet zoeken. En wat je dan moet doen als coalitie, is daar een goede middenweg in vinden.”

‘Niet automatisch lastenverzwaring’

Eerder deze week leek het even of de campagne al was begonnen. VVD-minister Adriaansens van Economische Zaken zei dat ze liever geen lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven wilde, waar ministers van andere partijen meteen afstand van namen.

Vandaag verklaarde Adriaansens dat ze alleen maar had herhaald wat ze ook al zei toen het kabinet nog missionair was en dat dit vooral met haar portefeuille te maken heeft. “Ik heb gezegd dat we niet iedere keer automatisch naar lastenverzwaring moeten kijken. Dat hebben we de afgelopen periode best vaak gedaan en dat is uiteindelijk voor de economie en de bestrijding van armoede niet de beste oplossing.”

Volgens Adriaansens liggen er verschillende opties op tafel. “En daar gaan we nu naar kijken. Ik heb niks uitgesloten. Ik heb gezegd: we gaan naar een gebalanceerd systeem kijken.”

Minister Kaag van Financiën zei vanmorgen dat het niet zo kan zijn “dat in een rijk land als Nederland de meest kwetsbaren niet geholpen zullen worden”. Maar ze voegde daar nogmaals aan toe de staatsschuld niet verder mag oplopen. Ze zei dat deze coalitie van het begin af aan “alle randen van de begroting heeft opgezocht” en dat “we het nu echt moeten doen met de de middelen die we hebben.”