Het demissionaire kabinet heeft overeenstemming bereikt over de begroting van komend jaar. Minister Kaag (Financiën) noemt het een “evenwichtig pakket”, maar zegt dat de details op Prinsjesdag bekend worden gemaakt. Wel zegt ze dat de begroting sluitend is en in “goede sfeer” tot stand is gekomen. In tegenstelling tot eerdere overleggen werd het geen nachtwerk.

Kaag kan niet zeggen of mensen met een kleinere beurs nu opgelucht kunnen ademhalen. “Ik kan niet in de portemonnee van eenieder kijken.” Ze zegt wel dat het akkoord is gesloten “met oog voor de mensen die het moeilijk hebben”.

Het Centraal Planbureau rekende eerder deze maand voor dat het aantal Nederlanders in armoede richting de miljoen dreigt te stijgen als er geen nieuw beleid komt. Gevraagd of het kabinet daar rekening mee heeft gehouden zegt Kaag: “Dat was een theorie die ervan uitging dat we niets doen, maar we doen wel iets.”

2 miljard euro

Het lekte al uit dat het kabinet van plan is om 2 miljard euro uit te trekken voor het verbeteren van de koopkracht van mensen met een laag of middeninkomen. Dat gebeurt vooral door voor hen de huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget te verhogen. Ook worden mensen minder snel gekort op de bijstand.

Volgens bronnen was er nog een gat van 300 miljoen in de begroting. Het is niet duidelijk of dat wordt gedicht met belastingen of bezuinigingen.

De begroting moet nog formeel worden goedgekeurd door de ministerraad. Vervolgens gaat de Raad van State er een oordeel over vellen en wordt de begroting doorgerekend. De Tweede Kamer mag de begroting daarna nog aanpassen.