VVD en CDA willen dat Defensie de eindverantwoordelijkheid krijgt voor het bewaken en beveiligen van kabels en leidingen op de Noordzeebodem. Het kabinet onderzoekt op het moment of dit kan, maar er is nog geen knoop over doorgehakt.

“De Noordzee is eigenlijk een snelweg van pijpleidingen, internetkabels en stroomkabels en dat wordt alleen maar meer, dat is hartstikke kwetsbaar”, zegt CDA-Kamerlid Harmen Krul. Hij vindt dat een strategie van het kabinet te lang duurt, zeker nu de dreiging van vijandige landen toeneemt.

Krul: “Er zijn Russische schepen die op zee heel lang op een plek blijven hangen, boven een datakruispunt. En we weten niet wat ze aftappen.” Er varen schepen en bootjes rond windmolenparken, zegt ook VVD-Kamerlid Peter Valstar. “Energiekabels bij windmolens kunnen worden doorgesneden, en dan komt er geen stroom meer aan land.”

‘Nederlanders moeten dit weten’

Daarom heeft Defensie dit ook bekendgemaakt, zegt minister van Defensie Kajsa Ollongren. “Nederlanders moeten dit weten. Rusland heeft belangstelling voor onze windmolenparken, en niet omdat ze die zelf willen bouwen.”

Die vijandige acties worden ‘seabed warfare’ genoemd, ofwel oorlogsvoering op de zeebodem:

De MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) waarschuwt regelmatig voor de gevaren. Volgens de MIVD is Rusland bereid tot grootschalige en ontwrichtende sabotage op de Noordzeebodem. Het kabinet kondigde eerder aan de kustwacht vaker in te gaan schakelen, maar die heeft het heel druk. En concreet werden de maatregelen volgens critici nog niet.

VVD en CDA vinden het onverstandig dat er, zoals nu, zeven ministeries gaan over de Noordzee en de Noordzeebodem. Ook PVV en D66 roepen het kabinet op snel met een duidelijke taakverdeling en geld te komen.

Sinds jaar en dag

Het kabinet verdedigt de werkwijze die is gekozen. Coördinerend minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er nu eenmaal veel ministeries en overheidsinstanties over de Noordzee gaan omdat er zo veel op zee gebeurt.

Hij belooft de Kamer dat de afspraken onderling duidelijk zijn en dat hij als minister alles in de gaten houdt. “We hebben daar al sinds jaar en dag grote belangen, dat is niet nieuw.”

Defensieminister Ollongren is ondertussen bezig met het uitbreiden van de Noordzeetaken van Defensie in samenwerking met EU- en NAVO-bondgenoten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het delen van cruciale informatie met bedrijven die op zee infrastructuur aanleggen of beheren, of het ontwikkelen van onbemande systemen die de zeebodem afspeuren.

“We doen meer aan detectie, aan opsporing. Maar daar kan ik verder geen details over prijsgeven.”