Het referendumvoorstel van Forum voor Democratie heeft zware kritiek gekregen van het kabinet. Demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken, die namens het kabinet in een Kamerdebat reageerde op het wetsvoorstel, uitte ernstige bezwaren tegen de verdediging van FvD. Kamerlid Gideon van Meijeren noemde een referendum nodig omdat de overheid niet te vertrouwen en corrupt is.

De Jonge reageerde: “Je reinste complotretoriek. En dat is dus het kleurbad waarin dit initiatiefwetsvoorstel is komen te liggen. En dat in deze zaal, op het belangrijkste podium van het land, hier in midden deze Tweede Kamer.”

De Jonge verwijt FvD-Kamerlid Van Meijeren het verspreiden van “totale onzin die niet onschuldig is” in de Tweede Kamer. Hij verwijst naar uitspraken van Van Meijeren vorige week in een debat over een FVD-plan om een raadgevend referendum in te voeren naar Zwitsers model.

Corruptie

De Jonge, sinds begin september ook minister van Binnenlandse Zaken en verantwoordelijk voor de democratische rechtsstaat, greep het debat over het referendum aan om te waarschuwen voor het gedachtegoed van Forum voor Democratie. Aan het eind van het debat sprak De Jonge zijn grote ongenoegen uit over de teksten van het FvD-Kamerlid. “Hij sprak over corruptie in het parlement, de regering en de rechtelijke macht. We zouden leven in een postdemocratisch tijdperk en, hij zegt het echt, bewegen richting een totalitaire staat”, herhaalde De Jonge de woorden van Van Meijeren.

Het is niet gebruikelijk dat een minister het woord neemt om kritiek te uiten op het gedachtegoed van een politieke partij. Maar De Jonge vindt het als minister van Binnenlandse Zaken zijn taak om Kamerleden aan te spreken als zij, in zijn ogen, de democratische rechtsstaat in diskrediet brengen.

Indoctrinatie

De CDA-minister vindt het ook onacceptabel dat het Forum-Kamerlid sprak over “ontmenselijking”, “uitsluiting en onteigening onder valse voorwendselen”, “buitensporig politieoptreden”, “de inzet van het leger tegen weerloze burgers” en “door de staat opgedrongen seksuele indoctrinatie en ideologieën”.

“Je kunt zeggen: het is totale onzin en dat is het ook. Maar het is ook onzin die niet onschuldig is”, benadrukte De Jonge vanavond. “Het kan ondermijnend zijn voor de democratische rechtsstaat.” Hij vindt het referendumplan van Forum niet goed, omdat het veel te veel gebaseerd is op het complotdenken van die partij.

Haatberichten

Volgens de minister worden ambtenaren, rechters, volksvertegenwoordigers en bestuurders verdacht gemaakt. En dat heeft gevolgen, weet De Jonge. “Het biedt een onaanzienlijke groep mensen een legitimatie voor gescheld en haatberichten op internet en erger.” De minister zegt het niet expliciet, maar lijkt hiermee te verwijzen naar de toenemende bedreigingen aan het adres van politici en de aangescherpte beveiliging van die politici.

De minister zegt dat hij heeft getwijfeld of hij deze kritiek op de FvD-uitspraken zou uiten, omdat er dan ook meer aandacht aan wordt gegeven. De Jonge vindt echter dat de Forum-opvattingen in de Tweede Kamer niet onweersproken moeten blijven. “Het is noodzakelijk om geen zuurstof te geven aan dit soort pyromanenpolitiek”.

Wegwuiven

Van Meijeren vindt dat de minister inhoudelijk moet ingaan op zijn opmerkingen in plaats van ze “gemakzuchtig weg te wuiven als complottheorie”. De Jonge is op dat verzoek niet ingegaan, omdat hij het FvD-gedachtegoed geen podium wil geven.