ProRail mag de dassen onder het spoor bij Esch gaan verdrijven. De spoorbeheerder heeft daarvoor gisteravond een ontheffing gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Omdat dassen een beschermde diersoort zijn, mogen ze niet zomaar verdreven worden.

“De dassen mogen we met maatregelen uit het spoor laten vertrekken”, aldus ProRail. De werkzaamheden mogen alleen overdag plaatsvinden, omdat dassen nachtdieren zijn.

Door de dassenburcht onder het spoor rijden er sinds dinsdag geen treinen meer tussen Den Bosch en Boxtel.

Terugslagkleppen

Gisteren is ProRail al begonnen met de voorbereidingen. Het spoortalud is gemaaid om de plek minder aantrekkelijk te maken voor dassen en er zijn terugslagkleppen geplaatst aan de uiteinden van de gangen van de dassenburcht. Dat geeft de das de mogelijkheid om de burcht vannacht veilig te verlaten, maar door de terugslagkleppen kan hij er niet meer naar terugkeren.

Vanochtend begint bij het eerste daglicht het ontgraven van de dassenburcht. Er wordt vanaf de buitenzijde van het talud met graafmachines voorzichtig naar binnen gegraven. Als er nog dassen worden aangetroffen in de burcht worden die verdoofd en opgevangen. Dat gebeurt onder begeleiding van een dierenarts en een ecoloog.

Holen opvullen met zand

Zodra zeker is dat er geen dassen meer aanwezig zijn onder het spoor worden de holen opgevuld met zand en daarna wordt het gegraven gat in het talud weer dichtgemaakt. Ook wordt anti-graaf-gaas geplaatst om toekomstig gegraaf van dassen in het spoortalud te voorkomen.

Als alles goed gaat verwacht ProRail dat er eind volgende week weer treinen kunnen rijden.

Kunstburcht in Molkwerum

Ook bij het Friese Molkwerum hebben dassen schade veroorzaakt aan het spoor, waardoor treinverkeer op het traject Leeuwarden-Stavoren is stilgelegd; er rijden voorlopig geen treinen tussen Workum en Stavoren. Arriva zet bussen in.

De herstelwerkzaamheden daar gaan langer duren dan in Esch. Ook hier wordt anti-graaf-gaas aangebracht als eerste ontmoedigingsmaatregel. Daarna volgen de terugslagkleppen. De dassen krijgen vervolgens een week ‘rust’ en daarmee de tijd om zelfstandig naar de nieuw aangelegde kunstburcht te gaan.

Op 3 april begint ProRail met het weggraven van de spoordijk. Als alles volgens planning verloopt kunnen er maandag 24 april weer treinen gaan rijden tussen Workum en Stavoren.

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur zei vanochtend dat dassen “niet de hele vitale infrastructuur van het openbaar vervoer kunnen overnemen”. Ze hoopt dat in dit soort gevallen voortaan sneller actie kan worden ondernomen om de dassen te verplaatsen. Heijnen wil daarbij ook het vergunningensysteem bekijken.