Kandidaten van Kleur

Joan-Nunnely

Raoul Boucke- D66 #10

Op 17-jarige leeftijd kwam ik vanuit Suriname naar Nederland. Ik had mijn middelbare schooltijd in Paramaribo er net op zitten. Suriname kampte met een grote economische en sociale crisis. ‘Kennis is kracht’, zeiden mijn ouders van jongs af aan tegen mij. Met die opdracht in de oren geknoopt, maakte ik als tiener de oversteek naar Delft voor een studie technische scheikunde.

Dat was best wennen en ook hard werken. Vreemd land, andere cultuur. Hier geen open armen, maar ook geen gesloten deuren. Teruggeworpen op mijzelf, voelde ik heel duidelijk dat de bal om iets van mijn leven te maken, echt bij mij lag. Dat ik alle kansen die Nederland bood, moest grijpen om verder te komen. Door kennis op te doen, en nieuwe kennissen te maken.

Zo leerde ik door, ontmoette ik de man van mijn leven en stond ik te trappelen toen ik voor mijn eerste baan aan de slag kon bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Eén passie uit Suriname bleef steeds de rode draad: vechten voor het klimaat en de natuur. Als kind zag ik hoe een prachtig, groen land vervuild en verspild werd. Dat moet toch anders kunnen, dacht ik toen.

Nu weet ik dat zeker. En het kan alleen samen met Europa en de wereld. Zo werkte ik de afgelopen dertien jaar aan duurzaamheid in Brussel, het politieke hart van de Europese Unie. Nu wil ik dat ook doen in het politieke hart van Nederland: de Tweede Kamer. We moeten andere keuzes gaan maken. De groene revolutie is pas net begonnen.

Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen in deze strijd voor onze toekomst. Dat er in Nederland plek is voor ons allemaal. Ongeacht je kleur, gender, achtergrond, beperkingen, leeftijd of seksuele voorkeur. Als geen ander ken ik het gevoel dat je soms tegen muren oploopt of je moet invechten. Het is tijd dat we barrières ombuigen tot springplanken zodat het niet uitmaakt of je in Amsterdam Zuid of in Amsterdam Zuidoost bent opgegroeid.

Voor onze Grondwet is iedereen gelijk. Maar dat principe wordt pas echt werkelijkheid als we er naar leven. Als we gelijke kansen met en voor elkaar organiseren, elke dag opnieuw. Thuis, op straat, op school en op het werk. De overheid moet het goede voorbeeld geven. Door een afspiegeling te zijn van de Nederlandse samenleving. Of je al generatie op generatie hier woont, of zoals ik, pas in 1993 voet op Nederlandse bodem hebt gezet. Daarom: Kleur de Kamer! Kies de partij die bij je past en ga stemmen op 17 maart 2021!

Joan-Nunnely

Blijf zoeken naar verbinding!

In de periode dat polarisatie gestalte kreeg in Nederland (2009), werd ik lid van D66. Ik voelde me verantwoordelijk om iets te doen en koos de partij die opkwam voor alle Nederlanders. De partij die mensen zag als individu, niet als onderdeel van een groep. Voor mij als Nederlander, met Marokkaans roots, een belangrijk uitgangspunt. Ik werd politiek actief en ben sinds 2014 gemeenteraadslid in Breda. 

Als vice-fractievoorzitter heb ik mij het lokale politieke handwerk eigen gemaakt. Zowel in een oppositie- als coalitie rol. Daarnaast bekleed ik in de gemeenteraad de functie van commissie voorzitter en plaatsvervangend raadsvoorzitter. Schaken op meerdere borden is mijn kracht. 

Nu ben ik klaar voor de volgende stap. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat het Tweede Kamerlidmaatschap een missie is die ik wil vervullen. Samen met het nieuwe D66 team wil ik me inzetten voor een duurzamer, veiliger en inclusiever Nederland. Mijn expertise op lokaal niveau ligt op het gebied van stedelijke (wijk)ontwikkeling, wonen en energietransitie. Andere onderwerpen waar ik veel energie in steek zijn veiligheid en onderwijs. In Breda bracht ik deze thema’s samen in mijn integrale actieplan voor een duurzaam, veiliger en leefbaarder BredaNoord. 

Door mijn achtergrond en karakter weet ik brede, diverse groepen aan te spreken die niet perse in ons ‘D66 profiel’ passen. Met hen in gesprek gaan geeft mij energie! 

Zoals Sigrid Kaag verwoordde: “Wie idealen heeft moet verantwoordelijkheid nemen.” Dat deed ik door lid te worden, lokaal actief te worden en dat doe ik nu door me te kandideren voor Kamerlid 

about_1

Jorien Wuite – D66 #20

Als teamspeler wil ik dat de uitgangspunten en programma’s van D66 verder in het Caraibische deel van het Koninkrijk worden uitgedragen. Dat stemgerechtigde Nederlanders betrokken raken bij de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland, hun stem uitbrengen op D66 en mede invloed uitoefenen op de toekomstige richting en aard van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waarin we niemand laten vallen en met een D66 Caribbean ook bijdragen aan een betere (Nederlands) caraibische samenleving!

Als vrouw met caraibische wortels deel ik de visie voor meer inclusie. Ik vind dat dit uitgangspunt ook daadwerkelijk moet worden uitgedragen en meer zichtbaar moet zijn op de kandidatenlijst voor de 2e kamer verkiezingen. Als een zogeheten ‘koninkrijkskind’, moeder van 2 jong volwassen zonen, zou ik graag één van deze kandidaten, met een stevige bestuurlijke ervaring in de publieke sector, willen zijn. Mijn wens is om Team D66 sterker te maken, als winnaar uit te strijd te laten komen en Koninkrijksrelaties in het debat én de praktijk nieuw elan te geven.

De huidige crisis is zorgwekkend. Het roer moet om zodat een andere toon wordt gezet en iedereen daadwerkelijk betrokken raakt en gehoord wordt. Tijdens mijn recente functie als gevolmachtigde minister van Sint Maarten heb ik de Haagse politiek van dichtbij mogen meemaken. Met mijn kandidering uit ik mijn ambitie een politieke positie in Nederland voort te willen zetten.

Ik breng meer dan 20 jaar bestuurlijke ervaring, passie, kritische reflectie en daadkracht. Samen met collega 2e kamerleden neem ik graag initiatief met een focus op zichtbare resultaten. Naast Koninkrijksrelaties zet ik me graag in op kernthema’s van D66, maar ik zou niet eerlijk zijn als ik niet zou zeggen dat onderwijsvernieuwing, de creatieve industrie, gezondheid, innovatie, internationalisering & ontwikkelingssamenwerking, start ups en de circulaire economie wat mij betreft de bijzondere thema’s zijn waar ik me voor wil inzetten. Het zijn speerpunten waar we het debat en ook de toekomst van Nederland, en het koninkrijk, mee in moeten gaan!

www.jorienwuite.com

 

Joan-Nunnely

Fonda Sahla – D66 #27

Ik ben Fonda Sahla, 41 jaar getrouwd en moeder van 3 kinderen van 16, 13 en 9 jaar. We wonen in Transvaal een wijk in Den Haag waar mijn activisme ruim 10 jaar geleden is begonnen.

In 2018 ben ik voor D66 verkozen in de Haagse raad. Als vrij onbekend D66-lid ben ik in 2017 op de lijst gezet om mijn werk in de Haagse achterstandswijken, mijn grote netwerk en mijn voelsprieten die constant aan staan. Ik fungeer al jaren als klankbord in verschillende gremia en strijd (meestal als vrijwilliger) voor die hoeken van de samenleving die vaak onterecht niet gehoord worden.

Als moeder wil ik de wereld van mijn kinderen beter,veiliger en eerlijker maken. Al snel ontdekte ik, dat als je beter onderwijs wenst voor je kind, je moet zorgen dat de hele school beter wordt. En als je wilt dat je kind veilig op het plein kan spelen met andere kinderen je moeders nodig hebt en de wijkagent/welzijnswerkers voor een sociaal netwerk.

Voor D66 in Den Haag ben ik portefeuillehouder op Onderwijs, Jeugd en Stadsdelen, alle drie portefeuilles die mij extra aan het hart gaan. Den Haag is een prachtige stad maar ook een stad met vele uitdagingen. Zo is segregatie en kansenongelijkheid al jaren een prioriteit van het college. Maar omdat de oplossingen vaak mede afhankelijk zijn van het andere Den Haag aan het Binnenhof staan gemeenten vaak te veel op afstand van wat er in praktijk gebeurt of moet gebeuren.

Het is tijd voor hervorming, vooral in onderwijs en jeugdzorg! Ik geloof dat ik met mijn ervaring en expertise daar een bijdrage aan kan leveren. Als bestuurslid van het Haagse Els Borst Netwerk geloof ik in empowerment. En in het kader van practice what you preach steek ik hierbij mijn vinger op.  

Joan-Nunnely

Joan Nunnely – D66 #33

Mijn naam is Joan Nunnely. Geboren in Suriname, getogen in Rotterdam. 51 lentes, twee kinderen, ondernemer. Mouwen opstropen en niet klagen is mij met de paplepel ingegoten. Mijn moeder had drie banen in de zorg om ons gezin draaiende te houden. Ik ben een stapelaar. Op de mavo begonnen. Werken, studeren, kinderen. Geen drie banen maar wel schaken op drie borden tegelijk. Daardoor weet ik hoe belangrijk het is om kansen te krijgen. Afgelopen jaren heb ik de politieke arena beter leren kennen.

De politiek is meer dan wat we op tv zien. Meer dan de krantenkoppen die we lezen over oppositie en coalitie. Het is de plaats waar ideeën worden gelanceerd en ook de toekomst in gang wordt gezet. Het is de plek waar ik mijn energie, deskundigheid en ervaring kan inzetten. En samen kan bouwen aan gelijke kansen voor iedereen. Ik wil er zijn voor alle mensen die zich niet altijd vertegenwoordigd voelen door de politiek.

Voor de mensen die het gevoel hebben dat hun stem er niet toe doet. Omdat ze zich niet herkennen in de vertegenwoordigers. Voor al die mensen die elke dag struggelen om de touwtjes aan elkaar te knopen. En werken voor een betere toekomst voor hun kinderen. Voor al deze mensen wil ik mijn nek uitsteken. En samen met D66 lef tonen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik als ondernemer, moeder en bestuurder de kans krijg. Ik vertrouw op jullie steun. En vraag jullie met klem te gaan stemmen op 17 maart. Het is nu belangrijker dan ooit. Want met júllie stem, kan ik ónze stem laten horen.

Joan-Nunnely

Als moeder houd ik altijd nu en de toekomst voor ogen. Ook het verantwoordelijkheid willen dragen is daar onderdeel van. Als Tweede Kamerlid wil ik het verschil maken door circulaire economie gestalte te geven.

Waarbij we de aarde niet uitputten, waarbij we mensen in staat stellen deel te nemen. Waarbij immateriële waarden worden vertaald in geld, waardoor lusten en lasten eerlijker over de maatschappij worden verdeeld, zoals bij de CO2-heffing.

Circulaire economie heeft grote raakvlakken met mijn ambitie om het belang van diversiteit en inclusie te vergroten en te borgen in de inrichting van ons land. En onder diversiteit en inclusie versta ik diversiteit in ras, geslacht, seksuele voorkeur, generatie, levensfase of levensstijl omdat ik vind dat elk mens gelijkwaardig is en gelijk behandeld moet worden.

Als registeraccountant zie ik de waarde van heldere kaders en regels die voor iedereen gelden en haar waarde behouden wanneer deze worden voorgeleefd en gehandhaafd. Ik bouw aan de juiste kaders wanneer diversiteit en inclusie gemeengoed zijn en mensen in staat stelt hun eigen leven, als onderdeel van de samenleving, in te richten.

Een andere voor mij belangrijke pijler is het bijdragen aan duurzame mobiliteit. Het beschikbaar maken voor al onze inwoners en het verbinden van Noord-Nederland met de regio randstad en Noord-Europa. Hierop inzetten draagt bij aan de circulaire economie en de leefbaarheid en brede welvaart van de drie genoemde regio’s.