D66 is geen voorstander van het afschaffen van de Nederlandse monarchie. Dat bleek vandaag op het Voorjaarscongres in de RAI in Amsterdam. Het oordeel van de aanwezigen over een motie van de Jonge Democraten werd pas duidelijk na twee stemrondes.

De zaal bleek zeer verdeeld over de vraag of de partij op het standpunt moet staan dat een monarchie niet democratisch is en op den duur moet verdwijnen. Bij handopsteking was niet te zien of daar al dan geen meerderheid voor was.

Een tweede, schriftelijke ronde had wel een duidelijke uitslag: de motie werd verworpen met 290 tegen 239 stemmen.

De motie van de jongerentak van D66 volgde op een recent pleidooi van oud-partijleider Alexander Pechtold, die vindt dat het na koning Willem-Alexander afgelopen moet zijn met het koningshuis.

‘Amalia koos hier niet voor’

Bij de microfoons in de RAI verdrongen voor- en tegenstanders van de motie zich vandaag. In het eerste kamp toonden mensen hun medeleven met kroonprinses Amalia, die zelf niet voor haar positie heeft gekozen, maar ondertussen wel wordt bedreigd.

De tegenstanders wezen erop dat een president niet per se beter is dan een koning of koningin en dat na afschaffing van de monarchie iemand als BBB-leider Caroline van der Plas het nieuwe staatshoofd zou kunnen worden.

De leden van D66 zijn vandaag voor het eerst bijeen na de Provinciale Statenverkiezingen, die voor alle regeringspartijen tegenvielen. De BBB van Van der Plas won glansrijk.

Samenwerking met GL/PvdA

Behalve over de monarchie spraken de D66’ers zich uit voor een nauwere samenwerking met GroenLinks, PvdA en Volt, met name als het gaat om de aanpak van de klimaatcrisis. Ze vinden het belangrijk om de versplintering in de politiek tegen te gaan. Het bestuur is gevraagd om te bekijken hoe D66, in aanloop naar de verkiezingen in 2025, de handen ineen kan slaan met de drie partijen waarmee ze zich het meest verwant voelen.

Ook is besloten dat D66 moet gaan proberen om de kiesgerechtigde leeftijd omlaag te krijgen, van 18 naar 16 jaar. Daarvoor is een Grondwetswijziging nodig, wat een zware, langdurige procedure is. Maar de partij kan alvast een initiatiefwet voorbereiden om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen, stellen de leden.

Een motie om soepeler om te gaan met het jaartal 2030 als deadline voor de halvering van de stikstofuitstoot, haalde het niet.