Voor D66 zijn klimaat, onderwijs en “een eerlijke economie” de speerpunten in de verkiezingen. Demissionair staatssecretaris Vijlbrief, voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma heeft voorbereid, presenteerde vanochtend het programma. Lijsttrekker Jetten zei dat dit het moment is om keuzes te maken die te lang zijn uitgesteld.

Nederland moet wat D66 betreft klimaatneutraal zijn in 2040 – het huidige, demissionaire kabinet gaat uit van 2050. Alle fossiele subsidies moeten worden afgeschaft en de grootste vervuilers worden hoger belast. Met de opbrengst wil de partij onder meer het openbaar vervoer betaalbaarder maken.

Loopbaanboost

D66, dat zich al jaren profileert als de onderwijspartij bij uitstek, wil ook nu blijven investeren in onderwijs. De partij vindt dat de studiebeurs voor mbo’ers net zo hoog moet worden als die voor studenten in het hoger onderwijs.

Verder moet er een vaste som geld beschikbaar zijn voor iedereen boven de 25 jaar om zich na zijn studie te blijven ontwikkelen. De partij spreekt van “een loopbaanboost” die voor mbo’ers kan oplopen tot 50.000 euro.

In het verkiezingsprogramma staat verder dat mensen met een middeninkomen minder belasting moeten betalen. Net als veel andere partijen wil D66 het minimumloon verhogen. De lasten moeten worden verschoven van werk naar vervuiling en vermogen.

Gratis kinderopvang

De partij pleit verder voor de mogelijkheid dat werkende ouders samen in totaal een jaar betaald verlof kunnen opnemen. Kinderopvang moet gratis worden. D66 hamert, naar eigen zeggen “anders dan de linkse partijen”, ook op minder regeldruk voor kleine ondernemers en meer investeringen in schone bedrijven.

Het programma is nu nog een concept. De leden stellen het volgende maand definitief vast op het congres van de partij.