Coalitiepartij ChristenUnie wil alleen instemmen met juridisch uitvoerbare kabinetsplannen om de asielinstroom in Nederland te beperken. Voorstellen om bijvoorbeeld internationale verdragen op te zeggen, worden niet geaccepteerd.

Met deze boodschap waarschuwt partijleider Mirjam Bikker vooral coalitiepartners VVD en CDA, die wel openstaan voor maatregelen die juridisch haken en ogen hebben. “Wees eerlijk wat werkt en kom niet met stoere plannen die niet werken”, zei Bikker op het partijcongres in Apeldoorn.

Onvoldoende

Het kabinet-Rutte IV probeert al maanden oplossingen te bedenken om de groeiende instroom van asielzoekers, maar ook arbeidsmigranten en internationale studenten te beperken. Dit jaar worden er zo’n 70.000 asielzoekers verwacht en daar is onvoldoende opvang voor.

Binnen enkele weken wil het kabinet met afspraken komen over migratiebeperking, beloofde premier Rutte onlangs. Er circuleren allerlei voorstellen, zoals de invoering van mobiele grenscontroles, het na 5 jaar niet meer automatisch afgeven van een permanente verblijfsvergunning en de invoering van een tweestatusstelsel, waarbij vluchtelingen die mogelijk binnen afzienbare tijd terug kunnen, geen recht krijgen op gezinshereniging. Dit laatste plan komt uit de koker van het CDA.

Ook het gedeeltelijk opzeggen van het VN-vluchtelingenverdrag is zeker binnen VVD-kringen bespreekbaar. Het verdrag, dat Nederland in 1956 heeft ondertekend, verplicht landen om mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of een natuurramp op te vangen.

‘Verdrag opzeggen onzinnig’

De kleinste coalitiepartij CU staat al langer tegenover de VVD en het CDA die voor een hardere, soms juridisch bediscussieerbare aanpak kiezen. Bikker maakt nu aan haar achterban ook duidelijk dat ze ook de komende tijd niet bereid is tot concessies.

“Het is onzinnig om een VN-vluchtelingenverdrag op te zeggen”, zegt Bikker. “Dat voelt misschien flink en stevig”, maar het moet niet eens geprobeerd worden, is haar boodschap.

De hardere koers van het kabinet valt de ChristenUnie al lange tijd zwaar. Vorig jaar zei toenmalig partijleider Gert-Jan Segers tegen de kritische achterban dat de strengere asielafspraken net te dragen waren. Hij had er buikpijn en slapeloze nachten van.

Kijken naar Europa

Zijn opvolger Bikker hoopt vooral dat het kabinet binnen Europa iets voor elkaar kan krijgen. “Dus kabinet: ga aan de slag, maak afspraken in Europa, werk aan veilige routes, juist voor de meest kwetsbaren en maak afspraken met landen van herkomst.”

De VVD heeft vandaag ook een congres waar de beperking van de migratie hoog op de agenda staat. VVD-leider Rutte zal zijn achterban moeten uitleggen waarom er nog geen plan ligt, ondanks hij dat in november wel beloofd heeft.