De parlementaire enquête over de coronacrisis gaat naar verwachting een kleine drie jaar duren. Dat staat in het onderzoeksvoorstel van de Tweede Kamercommissie die de enquête voorbereidt en het dagelijks bestuur van de Kamer wil de opzet overnemen. Ook de Kamer zelf moet er nog mee akkoord gaan.

Waarschijnlijk wordt de eigenlijke enquêtecommissie voor het komende zomerreces ingesteld en volgens het voorstel kan er begin 2026 een eindrapport liggen.

Verkiezingen tijdens enquête

De openbare verhoren zouden moeten worden gehouden tussen februari en september 2025. De voorbereidingscommissie wijst er wel op dat tijdens de enquête Tweede Kamerverkiezingen zijn, waardoor de samenstelling van de commissie mogelijk zal veranderen. En dat zal misschien gevolgen hebben voor de planning.

Het dagelijks bestuur van de Kamer benadrukt in een toelichting dat het onderzoek omvangrijk is. En gelet op de lange tijdsduur is het van belang “dat bij deelname aan de enquêtecommissie de continuïteit van de samenstelling lopende het onderzoek zoveel mogelijk is gewaarborgd”. De enquête bestaat uit dossieronderzoek, besloten voorgesprekken, openbare verhoren en het schrijven en aanbieden van het onderzoeksrapport.

Rol Kamer en kabinet

Doel van de enquête is om alle aspecten van het coronabeleid en de genomen maatregelen te onderzoeken. Daarbij kijkt de enquêtecommissie onder meer naar de rol van Kamer en kabinet, de afwegingen tussen volksgezondheid en andere belangen, de inrichting van de crisisorganisatie en de manier waarop het kabinet is omgegaan met grondrechten .

Het onderzoek is gericht op de periode vanaf de eerste signalen vanuit China over een nieuw virus (eind 2019) tot en met het afschalen van de maatregelen in Nederland (voorjaar van 2022).

PvdA’er Khadija Arib was aanvankelijk voorzitter van de voorbereidingscommissie, maar sinds zij de Kamer heeft verlaten, wordt de commissie geleid door waarnemend voorzitter Mariëlle Paul (VVD).